Etikettarkiv: Deltagandekultur

Deltagagandekultur i ett historiskt perspektiv

Jag läser just nu antologin ”History of Participatory media: Politics and Publics, 1750-2000”. Utgångspunkten är att de vill visa på att den deltagandekultur (participarory culture) som numera ofta associeras med web 2.0 inte är något nytt fenomen utan att det finns historiska exempel på likartade företeelser. Jag har själv varit inne på likartade tankegångar i min artikel om kyrkor i den virtuella världen Second Life och deltagandekultur, men också i relation till väckelserörelsens lekmannaengagemang, så det är med tillfredsställelse jag läser antologin.

Författarna tar upp bland annat 1700-talspressen, världsutställningarna kring sekelskiftet 18-1900 och dokusåpan Robinson. För den mer specifikt religiös intresserade finns en artikel om Missionsförbundets ambulerande bussutställning om missionen i Kongo på 1920-talet och de mediastrategier den baserades på.

3 kommentarer

Under Uncategorized

Deltagande och internet – kyrkan som exempel

Jag har fatt formanen att halla en forelasning pa kursen ”Convergent Media Practices” pa University of Wollongong, Australien, kommande vecka. I forelasningen kommer att anvanda kyrkan som ett exempel pa hur olika former av digitala medier konvergerar, men ocksa visa rent genrellt hur olika kyrkor och dess representanter (och andra frilansande initiativ) anvander sig av digital media i deras verksamhet. Forelasningen kommer att aven att ta upp vilka effekter detta kan tankas fa for kristen tro och praktik.

En preliminar version av den powerpoint-presentation jag kommer att ha som utgangspunkt for forelasningen ar den nedan. Den aterfinns aven pa Slideshare dar jag aven har en del andra presentationer (dock ett visst overlapp mellan de olika presentationerna)

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Livets Ord, Benny Hinn och den digitala offentligheten

Att digitala medier kan bidra till transparens och inblick blev tydligt igår kväll.

Livets Ord håller i helgen sin Europakonferens i Uppsala. En av talarna är den kontroversielle amerikanske evangelisten Benny Hinn. Han har ifrågasatts både utifrån sin teologi, sitt extravaganta leverne och sin personliga moral. Nu skulle han alltså vara med i Uppsala. Redan innan har besöket fått en del uppmärksamhet i exempelvis tidningarna Dagen och Världen idag, och det har även diskuterats i bloggar och på Twitter.

Det fanns goda möjligheter för oss som inte var på plats att följa händelsen genom olika kanaler. Livets Ord sände direkt från mötet via webben, och till exempel hade Dagen reportrar och bloggare på plats.

Nu var det inte bara själva mötet som var intressant utan även det som hände utanför, i cyberrymden. Eftersom jag gjorde annat (däribland nattade barn) följde jag händelserna via Twitter på min telefon.* Där fanns två taggar att följa. Dels den officiella taggen (#ek10), kommunicerad av bland annat Livets Ords pressansvarige, dels en inofficiell (#hinn10) som diskuterats fram av några via Twitter.

Det var ett ganska stort intresse för vad som hände och twitterflödet var omfattande – från de som var på plats, de som följde webbsändningarna och vidare de som följde vad som hände på Twitter. Så parallellt med mötet i Uppsala refererades och diskuterades Hinn på webben – däribland på den så kallade officiella taggen.

I stor utsträckning var kommentarerna kritiska, på både den officiella som den inofficiella. Där fanns bland annat reportrar, några teologer som ifrågasatte själva teologin, en illusionist som granskade Hinns tricks, folk med tidigare egna erfarenheter och även andra intresserade.

Webbsändningarna gjorde mötet med Hinn publikt och den officiella taggen fylldes i stor utsträckning av kritiska synpunkter på. Det är med andra ord svårt att styra vad som händer när något släpps fritt på nätet – och det gäller inte bara för just det här specifika arrangemanget.

Undrar om det var det här Livets Ord hade tänkt med öppenheten kring arrangemanget? Är man medveten om vad som händer utanför deras kontroll? Det är svårt att veta vad utfallet blir i slutänden. Kanske tjänar Livets Ord på detta, men intrycket från igår är nog att folk nu fått en inblick i en del konstigheter som skedde och även sker inom annars slutna väggar.

Diskussionen om Hinn och Livets Ord lär fortsätta i bloggar med mera. Frågan är hur Livets Ord (i det här specifika fallet) kommer att agera. Kommer man att försöka bemöta och snappa upp det engagemang som Hinn medfört, eller kommer man att lägga locket på? Vad svaret än blir kommer det att visa på vilken typ av församling/organisation man är.

* På Twitter kan man antingen följa enskilda personer och vad de skriver, eller så kan man följa en så kallad (hash)tagg – dvs att man märker sitt inlägg med symbolen # och därefter ger det en benämning. Därigenom kan man se allt vad som skrivs på den ”taggen”.

3 kommentarer

Under Uncategorized

Kristen gemenskap, digital media och sekterism

Att kyrkan använder sig av digitala medier för att nå ut med sitt budskap och för att skapa och upprätthålla olika typer av kyrkliga/kristliga gemenskaper. Man använder bland annat mainstream-media som Facebook, Twitter, YouTube och så vidare för detta och det finns också en hel del kyrklig aktivitet i virtuella världar som Second Life. Ett syfte med att använda sig av vanliga ”sekulära” kanaler kan vara att därigenom blanda det kristna budskapet i för folk vedertagna kommunikationskanaler och därigenom nå ut till ännu ej kristna.

Samtidigt finns det en tendens att kristna grupperingar bryter sig ur och konstruerar kanaler för sina egna interna nätverk för kontakter och informationsutbyte. På så sätt slippen man till exempel innehåll som man finner stötande. Det var något som skedde redan på 1800-talet i anslutning till kyrkors och samfunds litteraturspridning (vilket jag bland annat behandlar i min avhandling). Samma utvecklingstendens kan man se idag på nätet. Istället för YouTube finns Tangle (före detta GodTube), istället för Twitter finns exempelvis Gospelr, och FaithOut kan fungera som Facebook, samt en hel del andra nätverkstjänster utvecklade specifikt för kristna användare. Nu senast är tydligen en virtuell kristen värld under utvecklande – Universe of Faith. Den ännu ej färdigutvecklade världen är speciellt tänkt ”for people of faith from around the world”.

I anslutning till olika former av digital informationsteknik och sociala medier diskuteras inte sällan möjligheterna för kristenheten till öppenhet, kommunikation och deltagande, men uppenbarligen kan det ibland bli för mycket av det goda. Det man kan se är också hur kristna grupperingar (bland annat) använder sig av digital media för att stärka de interna nätverken. Det är ju i och för sig en av de fina sakerna med Internet – hur litet intresse man än har så kan man hitta likasinnade. Så ifall man tror att tekniken i sig bidrar till öppenhet, demokrati och anti-hierarksika strukturer får man tänka om, den öppnar bara upp för nya sätt att kommunicera. Utfallet torde snarare bero på hur tekniken används och i vilket sammanhang.

2 kommentarer

Under Uncategorized

Facebook bereder opinionen

För ett par veckor sedan fick jag ett meddelande, via Facebook-gruppen för EFS som jag är med i, vilket gav instruktioner till hur man kunde gå till väga om man ville stödja den pågående mejlkampanjen ”Ja till äktenskapet” (apropå regeringens förslag till könsneutrala äktenskap). Intressant nog resulterade det i den intensivaste diskussionen (på EFS-gruppen) någonsin med i skrivande stund 113 poster från 17 olika skribenter.

En så vital diskussion hade knappast varit möjligt i något av de traditionella medierna med sina betydligt längre handläggningstider. Debatten är omedelbar och böljar fram och tillbaka. Och i den bitvis ganska polemiska debatten undrar jag samtidigt hur många av inläggen som är skrivna i en hast och i affekt. Det är ändå kul att se hur spridda uppfattningar (om än ibland skrämmande) som finns, och även att se nya debattörer kliva in i diskussionen. Tröskeln är uppenbarligen ganska låg för deltagande, även om flera av namnen är bekanta sedan tidigare diskussionstrådar på gruppen. Samtidigt är det intressant att en fråga så att säga bereds i ett organ som ett relativt fåtal av organisationens medlemmar är delaktiga i, utanför de gängse kanalerna. Rimligtvis kommer det få effekter för organisationens arbete framgent, till exempel om frågan kommer att behandlas i styrelser eller vid ett årsmöte eftersom det då redan finns en opinion.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Dela dina berättelser

Här hittade jag ytterligare en webtjänst som bygger på tanken om delande av erfarenheter. Det är The American Bible Society som på sin portal shareyourstorynow.org låter människor dela med sig av sina gudsupplevelser i text, ljud, och video . Där finns berättelser från ”vanliga” människor, ledare, artister och författare.

Syftet med samlandet av de olika berättelserna är att:

1. share glimpses of what God is doing through the Bible to change lives

2. encourage people to engage the Scriptures; and

3. develop an edifying online community of ”Bible Advocates.” (Ursprungligen publicerad 081110)

Lämna en kommentar

Under Uncategorized