Etikettarkiv: Bibel

Crowdsourcad svensk bibelöversättning

I dagarna har ett otroligt intressant projekt dragits igång som är tänkt att resultera i en ny bibelöversättning – fri från särintressen tvingande copyrightlagar. Initiativet togs av Mackan Andersson och snart hakade ett antal frivilliga på. Projektet har en egen hemsida, och arbetet koordineras och läggs upp via dess wiki, och på Twitter kan man följa arbetet via #fribibel. Se även Dagen och amen.se.

Oavsett hur just det här projektet faller ut är det principiellt viktigt både inom och utanför den kyrkliga sfären. Här är det alltså en grupp löst sammansatta frivilliga som med internet har möjlighet att ta sig an ett så pass resurskrävande arbete. Att detta initiativ sker utifrån ett ”gräsrotsinitiativ” inom den kyrkliga sfären gör saken än mer intressant, vilket jag varit inne på tidigare. Det är ännu ett exempel på hur traditionella strukturer kan luckras upp. Det skall bli kul att följa arbetet och jag är imponerad om det ros i land.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Bibeln på 3906 tweets

Bibeln består av drygt 31.000 verser som nu har omvandlats till knappt 4000 tweets. Under en ungdomskonferens, tidigare omnämnd här på bloggen, som samlade tyska protestanter kring årets pingsthelg hade man som projekt att översätta Bibeln till s.k. tweets, (som kan bestå av upp till 140 tecken). Syftet var att uppmuntra till debatt kring Bibeln och att undersöka hur man kan använda modern teknik för att sprida Guds ord, rapporterar Christian Post.

Lagom till bokmässan i Frankfurt kommer nu de 4000 tweetsen i bokformat.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Interaktiv Bibel

Såg just en demonstration av Glo Bible YouTube. Om produkten håller vad videon lovar är jag helt enkelt grymt imponerad. Bibeltext länkad samman med, kartor, bilder, filmer, miljöer och så vidare. Ta en titt!

Den här produkten är tänkt att användas för biblelstudier, men tänk om den (eller något liknande) även skulle kunna kopplas till en kollaborativ miljö där folk kan länka sina egna upplevelser i form av ex.vis blogginlägg och foton, kanske taggade till geografisk plats, i sin tur länkade till verser eller platser i Bibeln. Så mycket borde gå att göra! Kanske inte idag, men i en relativt snar framtid.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Bibeltwitter

I anslutning till den 32:a  Kirchentag (som samlar tyska protestanter) kommer man att försöka sig på att publicera hela Bibeln i twitterformat. Några teologer håller på och delar upp Bibeln i 3000 passager som sedan distribueras till frivilliga vid mötet som sedan postar sina tweets via evangelisch_de. Tweetsen publiceras under tiden Kirchentag pågår mellan den 20:e och 24:e maj.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Inte bara film, bilder och musik – nu även bibelverser

Via tjänster som exemplevis YouTube, GodTube, Flickr och Jango har du kunnat utbyta film, musik och bilder, bygga nätverk och så vidare. En liknande tjänst finns nu också för Bibeln – YouVersion.com. Det är Bibeln.se uppdaterad i linje med den moderna sociala tekniken. Här kan du organisera bibelverser, kommentera olika bibelpassager och bygga ditt nätverk. 19 olika versioner är sökbara, de flesta engelska men även översättningar på franska, tyska, spanska och kinesiska finns.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized