Etikettarkiv: Satsning

Obama, sociala medier och kyrkan

I rapporten ”The Social Pulpit: Barack Obama’s Social Media Toolkit” från pr-firman Edelman konstateras att en nyckel till Obamas framgång var användandet av digital media såsom epost, SMS och vad man brukar kalla sociala medier (som Facebook, YouTube, MySpace osv). En anledning till Obamas framgång var att han lyckades:

”converting everyday people into engaged and empowered volunteers, donors and advocates through social networks, e-mail advocacy, text messaging and online video. [—] He understood that the value social media could bring to the campaign grew exponentially if online advocacy was elevated to the campaign’s highest levels and integrated into all elements of the organization.”

I rapporten listas 10 olika faktorer till framgången (vilka också kan användas i andra sammanhang där man vill få ut ett budskap). Bland annat nämns ambitionen att nå folk där de befinner sig, det strategiska tänkandet bakom, att man ständigt utvärderade sitt budskap, att man använde sig av plattformar folk var bekanta med, att man skapade källmaterial (ex.vis film, musik och text)  som kunde bäddas in i till exemple mejl, bloggar och YouTube. Därtill involverade Obamas kampanj gräsrötterna på ett nytt sätt, där var och en själv kunde bidra med sitt engagemang.

Självklart är detta applicerbart även på kyrkan, och två av de bloggar jag läser har plockat upp detta. Jag såg det både på Jonny Bakers och på Mark Browns blog. Båda två är i högsta grad intresserade av att använda sig av olika former av digital media i sin verksamhet och utforkskar aktivt den potential som finns – Baker som en av företrädarna för Emerging Church i Storbritannien, och Brown som personen bakom Anglikanska katedralen i Second Life.

Baker och Brown använder sig själva av, förutom bloggen, microblogg-tjänsten Twitter, Facebook och YouTube. Baker använder sig också av Flicker (han är en flitig fotograf) del.icio.us och MySpace (för att nämna några fler). Brown är mycket verksam i Second Life och använder sig av kindle för ”microböner”.

Den tekniska utvecklingen förändrar människors tänkande och kyrkans omvärld, och inte bara sätten att kommunicera. Politiken har blivit institutionaliserad och hierarkisk, även om demokrati i grunden bygger på allas rätt och möjlighet att påverka. Obama har förstått att nyttja den potential det finns hos människor som engagerar sig, vilket rapporten visar. Uppenbarligen är detta något kyrkan också kan lära sig av, eftersom hon har liknande problem med institutionaliserade hierarkier och ett vikande gräsrotsengagemang. (Ursprungligen publicerad 090206)

1 kommentar

Under Uncategorized

Web 2.0 visar vägen för kyrkan

Vad har kyrkan att lära av den utveckling som sker på nätet? Jonny Baker, en av företrädarna inom den brittiska ”Emerging Churches”, hävdar att det som idag sker på nätet dels påverkar kyrkan, dels i grunden är positivt för kyrkan.

Möjligheterna ligger inom ett flertal områden. Han pekar på att det sociala nätverket utgör själva innehållet i en gemenskap; det bygger på att var och en är och ges möjlighet till delaktighet; och var och en kan själv bidra med sin egen kreativitet.

Idag fungerar kyrkaorna ofta på motsatt sätt. Istället för att göra människor delaktiga serveras budskapet ofta färdigförpackat. Vare sig kyrkan tar till sig den nya tekniken eller om kyrkan inte förändras, så torde dessa förändringar påverka vår samtid i grunden. Och det måste kyrkan förr eller senare förhålla sig till.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized