Etikettarkiv: Emerging Church

Emerging Church och dess vedersakare

Här har jag gått och blivit inspirerad av Emerging Church (EC) och delat med mig av det här på bloggen (bland annat här). Och nu, efter att av en vän ha blivit hänvisad till en artikel av Stefan Swärd i den kristna dagstidningen Dagen och till ett blogginlägg av samme författare, förstår jag att det är ett kontroversiellt ämne. Läs särskilt alla kommentarer.

Jag kollade vidare vad som sägs i den så kallde bloggosfären. Jag hamnade bland annat hos tankesmedjan Aletheia och detta EC-kristiska inlägg som bland annat varnar för vad som utpekas som EC:s villoläror. Även på bloggen JDFK -Kefas uttrycks liknande uppfattningar där några videos med varnande innehåll lagts upp.  Kolla även in kolportörerns inlägg om EC. Vad ingen lyfter fram är användningen av Internet och digital media inom EC, bloggare som dessa kommentatorer är.

Det är för övrigt fashinerande att se hur de olika bloggarna kommenterar och länkar till varandra. Och eftersom denna diskussion nu dyker upp cirka ett år efter att jag själv kom i kontakt med EC, och fick en positiv uppfattning, sitter jag nu här och undrar över vad detta säger om mig. Men jag känner inte igen mig i deras kritik och ännu har de inte lyckats övertyga mig.

4 kommentarer

Under Uncategorized

Nätet skapar nya församlingsgemenskaper

Jag har av olika anledningar kommit att intressera mig för vad som kallas Emerging Churches, vilket kortfattat kan sägas vara ett försök att göra den kristna tron relevant för nutidsmänniskan. Rörelsen är såväl en reaktion på kyrkans tillstånd idag som en anpassning till hur människan idag upplever sin samtid. Intressant nog finns klara beröringspunkter med ”web 2.0″/”religion 2.0″/”kyrkan 2.0”, eller vad man nu vill kalla det. Gemenskap, delaktighet och kreativitet är viktiga ingredienser.

Emerging Church är främst ett anglo-amerikanskt fenomen, men det intressanta är att jag, i Umeå, genom webben kan söka information, ta del av vad som händer och komma i kontakt med andra personer inom rörelsen. Det hade knappast varit möjligt annars.

Några exemple: Via nätbokhandlarna har jag fått boktips (ex.vis Emerging Churches av Eddie Gibbs & Ryan K. Bolger). Jonny Baker och Dan Kimball är en engelsk respektive en amerikansk representant med anknytning till rörelsen – båda med egna bloggar. På Facebook kan man gå med i gruppen ”The Emergent Church”, en grupp som också har en tillhörande websida – ”Emergent Village”.

Utan webben hade jag helt enkelt aldrig upptäckt detta fenomen, än mindre kunnat hålla mig uppdaterad och på något sätt involverad. Detta är också ytterligare ett konkret exempel på hur förutsättningarna för kyrkan och överhuvudtaget religiösa gemenskaper ändras (vilket inte är något nytt fenomen – tänk bara på 1800-talets väckelserörelser, kolportörer, traktater och konventikelplakates upphävande 1858). 

Det kanske inte ersätter en lokal gemenskap utan istället snarare kompletterar den – eller i alla fall ger hopp om att det finns andra som delar ens världsbild, om än inte på hemmaplan.

1 kommentar

Under Uncategorized