Etikettarkiv: Open source

Crowdsourcad svensk bibelöversättning

I dagarna har ett otroligt intressant projekt dragits igång som är tänkt att resultera i en ny bibelöversättning – fri från särintressen tvingande copyrightlagar. Initiativet togs av Mackan Andersson och snart hakade ett antal frivilliga på. Projektet har en egen hemsida, och arbetet koordineras och läggs upp via dess wiki, och på Twitter kan man följa arbetet via #fribibel. Se även Dagen och amen.se.

Oavsett hur just det här projektet faller ut är det principiellt viktigt både inom och utanför den kyrkliga sfären. Här är det alltså en grupp löst sammansatta frivilliga som med internet har möjlighet att ta sig an ett så pass resurskrävande arbete. Att detta initiativ sker utifrån ett ”gräsrotsinitiativ” inom den kyrkliga sfären gör saken än mer intressant, vilket jag varit inne på tidigare. Det är ännu ett exempel på hur traditionella strukturer kan luckras upp. Det skall bli kul att följa arbetet och jag är imponerad om det ros i land.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

”Sharing is caring” – Om fildelning, ägande och kyrkan

Det skulle kunna vara en kyrklig slogan, men det är framför allt med den så kallade piratrörelsen (den som håller på med aktivism på internet genom bland annat fildelning) uttrycket ”sharing is caring” numera associeras. Genom att dela med sig av film, kunskap, musik, program, dokument, med mera, är tanken att material blir tillgängligt och fritt till nytta för en bred allmänhet.

Jag går inte in på debatten om fildelning, men utifrån nätkulturens delandetanke slås jag ofta av hur vi tycks vara fästa vid de saker vi omger oss med, och det faktum att vi dessutom vill äga dem – alltså att ha ett eget exemplar. Vi måste äga vårt boende, vår egen gräsklippare, en egen bil och så vidare. Pengar läggs inte ut, eller lånas ut, hur som helst. Det är viktigt att få bra avkastning på sina eventuellt sparade pengar. Exemplen som tyder på att vi lever i en individcentrerad och konsumtionsinriktad tid kan flerfaldigas. Är det så vi vill ha det, eller vågar vi ens tänka i nya banor?

Vi lever idag ganska långt ifrån den tidiga kyrkans kanske idealistiska egendomsgemenskap (se till exempel Apg. 2:44-45). De trodde visserligen på Jesu omedelbara ankomst, vilken i historiens sken visat sig dröja. Jag vet emellertid inte hur många gånger jag genom årens lopp fått detta återberättat som ett föredöme, men ändå verkar det som om budskapet inte gått in.

Ibland är det trots detta som om vi fortfarande lever i tron på urkyrkans delande av egendom, som om vi i kyrkan tillhör några få som osjälviskt och av solidaritet med mindre bemedlade delar med oss utav vårt överflöd. Via exempelvis söndagsskolan impregneras det uppväxande släktet med tanken på att det finns fattiga barn runt om i världen, och att det är något naturligt att ge bidrag så att de skall få det en smula bättre. Men frågan är om denna solidaritet verkligen genomsyrar våra liv, eller är det mest en läpparnas bekännelse. Hur ser vi på ägande – av materiella saker, men i förlängningen också av vår kunskap och vår tid?

Det är inte bara när det handlar om fildelning som den kultur som finns på nätet uppmuntrar delning av resurser och kompetenser. Inom vad som brukar benämnas open source (öppen källkod) är tanken att ingen äger den kod som program är konstruerade ifrån. Programmen utvecklas genom folks (obetalda) gemensamma ansträngningar. Det finns ett tänkande och en attityd som genomsyrar delar av nätkulturen som hävdar att vi alla tjänar på att dela med oss av våra resurser för att tillsammans bygga ny kunskap.

Detta manifesteras tydligt genom till exempel det gemensamt uppbyggda uppslagsverket Wikipedia, genom operativsystemet Linux (som utmanar Microsofts dominans), program som Moodle eller mediaspelaren VLC, och så vidare. Och vad vore YouTube, bloggar, MySpace, Facebook om inte användarna delade med sig?

Poängen är att det finns en rörelse där ute som engagerar folk och tar tillvara deras förmågor och kreativitet. Hur tar den organiserade kyrkan vara på detta? Är det främst pengar folk förväntas dela med sig av, eller möjligen att ingå i redan definierade kanaler såsom i fikagrupper, styrelser, barngrupper med mera?

Om vi skall involvera fler än redan etablerade behövs nytänkande. Frågor som rör ägande, delande, strukturer, solidaritet och gemenskap bör diskuteras och omvärderas för att anpassas till en ny värld, och en attitydförändring måste ske. Kanske lever vi i en tid då den bibliska egendomsgemenskapstanken är mer levande än på länge. Se det som en möjlighet!

Den här texten är även publicerad som ledare i EFS Västerbottens tidning (2010:7). Hela tidningen i pdf-format återfinns här.

1 kommentar

Under Uncategorized

Open source religion

Den här bloggen har inte klappat igen, däremot har aktiviteten varit lite låg på sistone pga julledighet och annat. Men nu är det ett nytt år och och nya tag skall tas.

Jag kollade runt lite på nätet för att se hur begreppet ”religion 2.0” används. Jag är själv kanske inte helt nöjd med det som namn på den här bloggen eftersom det används till höger och vänster som för att markera att något är nytt och lite så där ”hippt” och i samtidens framkant.

Redefine God talar man om ”open source religion” – att var och en har möjlighet att själv och tillsammans utforma sin egen religion. ”Everyone designs a personal mythology throughout their life. All Religions welcome, all Religions critiqued”.

Förutom det subjektiva anslaget finns där också en ambition att skapa en religion som summerar det gemensamma från flera olika religiösa traditioner (vilket inte så lite påminner om 1700-talets idéer om att det skulle finnas en kärna av religösa idéer som uppenbarats för alla människor).

Lämna en kommentar

Under Uncategorized