Etikettarkiv: Genus

Män och kvinnor i den kristna bloggosfären

Jag skrev för ett par veckor sedan, efter en diskussion på Twitter, att det tycks som om kvinnor är underrepresenterade i den kristna bloggosfären. Jag råkade nu på en lista över kristna bloggare som faktiskt styrker denna iakttagelse. Listan räknar upp cirka 180 kristna bloggar. Vid en snabb genomräkning har ungefär 30 stycken ett kvinnligt namn associerat med bloggen och cirka 120 har manliga avsändare. Resten, alltså knappt 30 stycken, står antingen en okänd grupp individer, en organisation, eller både män och kvinnor bakom.

Observera att detta inte är någon djupare komplett undersökning utan snarare en snabb översikt. Den refererade listan gör inte heller några anspråk på att vara komplett. Tendensen är dock mer än tydlig och den kompletterar dessutom tidigare iakttagelse.

Kvinnor dominerar annars bloggarna, men samtidigt är kyrkornas ledarskap av tradition manligt kodat. De kristna bloggarna speglar alltså då strukturen inom kyrkan och inte inom bloggosfären. Jag kan verkligen inte ge ett definitivt svar på varför det är så här, men frågan är härmed ställd och grävandet efter svar påbörjat.

2 kommentarer

Under Uncategorized

”Intressant, och en aning besvärande” – Kyrka och genus på nätet

Jag hade en kort twitterväxling med Nils Bryntesson och Maria Hägglöf på Twitter som började med att Nils undrade över den könsmässiga fördelningen inom frikyrkotwitter-Sverige. Han hade fått intrycket av att det var förhållandevis få kvinnliga twittrare som representerade frikyrkan, vilket inte speglar den könsmässiga fördelningen på Twitter i stort. Själv konstaterade jag för drygt ett år sedan att på listan över 100 betydelsefulla kristna bloggare så var en övervägande majoritet män. Maria kommenterade det hela med att frikyrkotwittret helt enkelt speglar verkligheten med män i ledande positioner, och så vitt jag förstår verkar det stämma (har för lite statistik för tillfället helt enkelt). Ledarskap inom frikyrkan tycks helt enkelt vara manligt kodat. Med andra ord; är den könsmässiga fördelningen ojämn i den fysiska världen är det den på Twitter också.

Åtminstone när det gäller bloggar har man konstaterat att kvinnor är betydligt mer aktiva än män, på Twitter tycks fördelningen vara relativt jämn, men när det gäller inflytande, inom (fri)kyrkan, tycks alltså de manliga frikyrkotwittrarna och -bloggarna dominera. Detta är ännu dock bara en iakttagelse. Men det är ”intressant, och en aning besvärande”, för kyrkan som Nils uttrycker det.

Det här förhållandet har mer generella implikationer också. Detta eftersom det finns en föreställning om att digital media är mer jämlik än offline-världen; att var och en har möjlighet att nå ut och ta plats i diskussionen, och att rådande makthierarkier utjämnas, etcetera. Visst är det delvis så, men samtidigt underlättar det givetvis för en bloggare/twittrare att ha en redan etablerad position utanför cybervärlden. Det syns tydligt när någon etablerad person (pastor/kändis/debattör/o.s.v.) går in på exempelvis Twitter. Till exempel pastor Rick Warren fick 5.000 follower innan sin första tweet, och golfaren Tiger Woods fick 30.000 nya followers inom en timme (sedan är det ju en fråga om att kunna nyttja detta faktum i sociala medier).

Vad gäller frikyrkan så kan man historiskt sett konstatera att medan kvinnor burit upp församlingarna med sitt engagemang och arbete, är det män som i stor utsträckning haft de ledande positionerna i styrelser och som förkunnare. Man skulle ju kunna hoppas att detta inte är fallet idag, men tydligen är strukturer seglivade. Möjligen kan digital media bidra till att förändra detta förhållande, men ännu tycks det alltså vara en bit kvar att gå.

1 kommentar

Under Uncategorized

Är den svenska kristna bloggosfären manlig?

Jag roade mig med att försöka få lite överblick över några svenska kristna bloggar. Jag söke mig lite på måfå hit och dit. Kollade upp några bloggares länklistor och så vidare. Inget särskilt vetenskapligt.  Sedan hittade jag på jesussajten deras topp-100-lista över svenska kristna webbplatser och bloggar. Den gav en bra ingång till vilka resurser som finns där ute i cyberrymden. Jag kollade runt även där, och efter ett tag slog det mig – alla de bloggar (skrivna av privatpersoner) som jag hittills tittat på är skrivna av män.

Kan det vara så att den kristna bloggosfären är manligt kodad? Och i sådana fall varför? Finns det till exempel könskillnader med avseende på teologisk inriktning och bloggarnas tematik? Det är för tidigt att dra några stora slutsatser av detta, men saken är helt klart värd att undersöka vidare.

1 kommentar

Under Uncategorized