Etikettarkiv: Svenska Kyrkan

Bön via SMS – Kyrka och reklam

Sedan några veckor tillbaka driver Svenska kyrkan en kampanj för att väcka svenskarnas nyfikenhet på kyrkan och den kristna tron. Den innefattar bland annat affischer och annonser på populära sajter som Facebook och Aftonbladet, och uppmanar folk att sms:a Gud sina böner.

För cirka ett år sedan gjorde man en liknande kampanj, och det var då man lanserade sin bönewebb. Och nu släpps också en pocketbok med 292 olika böner från svenska folket som postats på bönewebben. I skrivande stund finns knappt 52.000 böner på bönewebben, så det kanske är det ett lyckat projekt.

Samtidigt kommer jag inte undan tanken på att det är något som händer när kyrkans budskap paketeras i ett reklamformat. Dessutom verkar grundproblemet för kyrkan vara att den upplevs som irrelevant för stora delar av svenska folket, och det är det reklamkampanjen vill råda bot på detta, men frågan är hur kampanjen påverkar kyrkan så att den faktiskt blir mer relevant i ett längre perspektiv.

1 kommentar

Under Uncategorized

Rapport om Svenska kyrkans bönewebb

I höstas lanserade Svenska kyrkan en bönewebb, som jag bloggade om då. Nu finns det en offentlig rapport om de första nio månaderna skriven av Mikael Hansson, Umeå. På nio månader (mellan aug 2009 och maj 2010) inkom cirka 28000 böner och ger en inblick i svenskar böneliv.

Hansson skriver i sina avslutande noteringar bland annat att:

”Bönerna ger uttryck för tacksamhet och glädje inför att livet kan vara skönt och härligt att leva. Men många böner speglar också en vardag fylld av kamp, sjukdom, oro och ensamhet.

Böner som annars formuleras i ensamhet på kammaren eller i en inre monolog kan genom bönewebben delas med andra när de publiceras på internet. Uppenbarligen fyller detta ett stort behov eftersom så många väljer att uttrycka sina tankar på detta interaktiva sätt.”

Helt klart är att bön passar väldigt väl in i en tid då social media är på allas läppar. Bön och web 2.0 uppvisar ju dessutom ofta stora likheter –  såväl bön som web 2.0 bygger på deltagande, delande (nätverkande) och användargenererat innehåll.

Många frågor finns i rapporten, men få svar, och det är väl inte heller meningen att alla frågor skall besvaras. Vi får en god bild av de böner som finns postade på bönewebben, men en fråga som jag personligen tycker förtjänar en utveckling är hur tekniken i sig förändrar svenskars sätt att be, samt hur bönens roll inom Svenska kyrkan (som äger bönewebben) förändras.  Sker någon förändring? Hur passar detta in i bilden av det sekulariserade Sverige? Närmar sig kyrkan de bedjande genom att finnas tillgänglig via nätet, eller har kyrkan här introducerat ett verktyg som fjärmar den bejande från kyrkan såsom den manifesterar sig i den fysiska världen?

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Svenska kyrkan goes digital

Kyrkomötet har just beslutat att man skall skapa en mötesplats på nätet (tidigare kommenterat här), och som Dagen rapporterar skall det också ske ”skyndsamt”. Ett positivt beslut som kommer att kräva en del. Det skall definitivt bli intressant att följa utvecklingen, som jag hoppas att man kan följa på Svenska kyrkans utvecklingsblogg.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Blir kyrkan mer relevant av en bönewebb?

Som jag redan skrivit har Svenska kyrkan lanserat en bönesajt som enligt pressmeddelandet är världsunik. GodTube hade dock en liknande sajt uppe för åtminstone ett par år sedan, och Tangle (nya GodTube) bytte dessutom för ett tag sedan ut den gamla böneväggen till ett format som mer drar åt bloggformatet – inte lika visuellt men kanske mer användarvänligt. 

Jag har försökt att komma underfund med vad jag egentligen tycker om bönewebben. Å ena sidan är jag positiv till att kyrkan försöker hitta nya former och kommunikationsvägar, å andra sidan har jag otroligt svårt för att få det kristna budskapet förpackat i ”säljande” reklamformat, vilket jag uppenbarligen inte är ensam om (se till exempel Emanuel Karlsten & Tvärdrag). Andra är givetvis mer positiva (ex.vis Jesper & Wheel Force Media), ibland positivt överraskade (ex.vis J. Nystrom).

Nu är ju syftet att få folk att rösta i det stundande kyrkovalet – men frågan är ju varför folk inte gör det. Kan en reklamkampanj några veckor innan valet avhjälpa problemet? Beror det på att för få känner till kyrkan, och därför behöver man göra kyrkan känd för en bredare allmänhet? Jag ser dessutom inte riktigt kopplingen mellan den individuella bönen och kyrkovalet.

Själv tror jag att den institutionella kyrkan helt enkelt saknar relevans för många. Och här är jag överhuvudtaget ambivalent inför stora delar av hur kyrkor och dess olika representanter använder sig av nätet. Kanske är jag bara småtvär och negativ, men Jesu budskap förpackat av reklamare gör mig tveksam. Internt kanske det funkar men utåt?

Kyrkans/kristendomens budskap är inte, som jag ser det, ett budskap som via olika informationskanaler kan vidareförmedlas och därigenom frälsa människor. Det kristna budskapet förmedlas (främst) genom mellanmänskliga kontakter som i sin tur bygger på trovärdighet. Jag funderar dock fortfarande på detta.

Om det är tillgänglighet, deltagande och samtidsrelevans man vill signalera så finns det nog en del att göra redan på ett lokalt plan, människor emellan, men webbutvecklingen kanske kan ge en nystart på det området.

1 kommentar

Under Uncategorized

Svenska kyrkan utvecklar sin web

Svenska kyrkan utvecklar svenskakyrkan.se och Svenska kyrkans intranät. Följ processen på deras utvecklingsblogg.

Man skriver bland annat att man kommer att lägga ut lite ”tips och trix” som de som arbetar med webben inom kyrkan. Det skall onekligen bli intressant att följa.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized