Etikettarkiv: Satsningar

Påven om kyrkan i en digital tidsålder

Påven har talat om kyrkan i den digitala tidsåldern och lyfter fram såväl, som han ser det,  fördelar som nackdelar. Han talade bland annat om de möjligheter kyrkan och dess medlemmar har att nå ut med det kristna budskapet och även vilka krav det ställer på bland annat ärlighet och öppenhet. Till nackdelarna hör, enligt honom, att digitala medier bidrar till att människor kan tänkas bli mer splittrade och möjligen även frånvarande i mötet med andra människor i vårt vardagliga liv. Läs hela talet ”Truth, Proclamation and Authenticity”.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Vad har kyrkan att göra på Internet?

Jag håller ett seminarium imorgon på Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens (EFS) medarbetardagar i Piteå. Titeln är: Vad har EFS/kyrkan att göra på Internet? och kommer att ta upp en lägesbeskrivning över vad som händer på nätet, delar av den kultur som råder och utifrån det diskutera hur EFS/kyrkan kan förhålla sig till nätet som medium. Presentationen finns här.

På frågan om vad EFS/kyrkan egentligen har att göra på nätet finns det knappast något självklart svar. Jag är klart emot alla enkla eller entydiga svar, utan det måste vara utifrån en analys av exempelvis  förhoppningar, behov och resurser som svaret måste komma. Alltför ofta verkar det som om kyrkan måste finnas på nätet ”bara för att” (t. ex. för att alla är där, eller för att kyrkan måste vara modern, eller …), utan en tydlig vision om vad man vill uppnå. Samtidigt måste kyrkan känna till och förhålla sig till vad som sker på nätet, eftersom det i sin tur relaterat till hur folk lever sina liv.  Men mer om det på seminariet och den efterföljande diskussionen.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized