Etikettarkiv: Arbete

Akademiker på webben: Att blogga eller inte blogga?

Det här är det hundrade inlägget på den här bloggen så därför tänkte jag att det är på plats att göra en kort och inte på något sätt komplett utvärdering (och eftersom tiden inte funnits har aktiviteten på bloggen blivit lidande). Jag hade tidigare funderingar på att börja blogga, men kom aldrig igång förrän våren 2008 då jag fick en förfrågan från det som då var UmeåLive, och på den vägen har det fortsatt.

Jag tycker att det finns ett visst motstånd bland exempelvis en del kollegor mot att blogga, då man ofta förknippar bloggformatet med vardagliga trivialiteter, långt ifrån det yrkesliv och -identitet man har. Jag har fått frågor av olika art: Tar det inte en massa tid? Skriver du om vad du äter till middag? Vad tjänar det till?

Bloggen är ju givetvis bara är ett verktyg som man fyller med vilket innehåll man vill. Själv har jag valt att innehållsligt lägga den här bloggen nära mitt forskningsintresse – det vill säga kyrka och nätet. Det har självklart sina för- och nackdelar. Till nackdelarna hör att bloggen saknar ett personligt tilltal och blir tråkig i kretsen utanför de mest intresserade. Med tiden har jag tillåtit mig att bli mer personlig, men jag startade också bloggen sporadiska anteckningar som komplement.

För mig har syftet emellertid inte främst varit att nå ut till de breda massorna. Bloggen fungerar istället delvis som en anteckningsbok där jag sparar och kommenterar resurser jag kan komma tillbaka till senare. Om det intresserar andra så blir jag bara glad. På bloggen får jag också tillfälle att behandla en del mindre genomtänkta idéer som jag kanske återvänder till vid något senare tillfälle. Likaväl som att jag kan lägga tid på att spara och kommentera saker på annat håll har jag valt att göra det i en blogg, vilket gör att det inte tar så mycket tid från övrigt arbete.

Till fördelarna hör att jag haft möjlighet att nå ut till åtminstone till en mindre krets av intresserade. I min roll som forskare tycker jag att det är det viktigt att finnas tillgänglig och, i den mån jag kan göra det, även lämna ett bidrag till samhällsdebatten. Så för mig utgör bloggandet, tillsammans med en rad andra engagemang, en del av vad som brukar kallas för universitetets ”tredje uppgift”, alltså att samverka med det omkring liggande samhället. Det här är en tanke som för övrigt finns tydligt inom idéhistoria här i Umeå. Tack vare att folk läst bloggen har jag fått förfrågningar att kommentera aktuella händelser i media, hålla föreläsningar och delta i några utvecklingsprojekt som rör det område bloggen behandlar.

Det är dock inte helt oproblematiskt att blogga utifrån ett akademiskt perspektiv (eller vad man nu skall kalla det). Normalt sett är forskningsprocessen en ganska utdragen process. Från datainsamling, bearbetning, skrivande och slutligen till publikation kan det ta år. Och det är just via publikationer i böcker och tidsskrifter man meriterar sig. En bloggpublikation är tämligen lättviktig i sammanhanget.

Fördelen och nackdelen med bloggar är att de har en betydligt kortare pressläggningstid. Till det positiva hör att man snabbt kan få något publicerat. Relaterat till det är att få är intresserade av att läsa gårdagens nyheter. Därför har jag ofta fått fundera kring vad jag kan blogga om. Det är inte helt självklart att på bloggen offentliggöra empiri och intressanta frågeställningar som jag planerar att publicera i en vetenskaplig artikel. Det är lite att ge bort sina forskningsresultat i förväg. Men därmed tappar bloggen också lite av sin relevans och sin aktualitet.

Från början var det lite skrämmande att posta mer eller mindre bearbetade tankar. Det går liksom stick i stäv med vad universitetsvärlden står för. På samma gång har mitt bloggande gjort att jag har fått det något lättare för att sticka ut hakan. Framför allt har bloggandet lärt mig att kunna skriva texter förhållandevis snabbt och att lite på att de håller, och det kommer jag att fortsätta med!

3 kommentarer

Under Uncategorized

Skriver paper om kyrkor i virtuella världar

Just nu sitter jag och skriver på ett paper till den 11:e internationella Internet Research-konferensen i Göteborg som hålls 21-23 oktober. Tillsammans med tre andra från HUMlab deltar jag i en panel som går under namnet ”Online Virtual Worlds: (Re)Constructing Re-thinking Reviewing”. Mitt bidrag är ett paper med titeln ”Churches in virtual worlds – Enthusiasm, Experiment and Eclecticism” (digitala virtuella världar) bidrar till att förändra tro och praktik inom kristna kyrkor. Tanken är att sätta in denna förändring i såväl ett historisk som samtida (offline) sammanhang. Abstractet till paperet återfinns just här nedanför:

Churches and Christian representatives have been quite eager to explore the possibilities of modern communication technology – throughout history and today. In the mirror of history it is clear how different technologies have changes religious faith and practices, undermining traditional power structures, giving voice to previously oppressed actors, but also establishing new structures and hierarchies, and hence reshaping the religious landscape. That is what is happening right now through internet based religious practices.

A virtual world such as Second Life is to a large degree a sandbox for experiments – whether it is regarding use of space, sexual identities, new forms of pedagogy … or religious experience. While churches in the physical world often are bound to, and dependent upon, traditions and regional context, churches in virtual worlds have the possibility to stand free from any form of established structures. Anyone can have the initiative to gather a congregation, or to build a church regardless of confessional or denominational boundaries, and decide which way to go, all in line with the participatory culture of internet. From the perspective of churches present in Second Life they see almost limitless opportunities in reaching out to the unreached and at the same time restructure rigid forms or traditional hierarchical churches.

Virtual churches are founded as official digital extension of “real life” churches, or out of purely private initiatives (with or without relations to “reality”). There are churches build as replicas of physical churches, holy spaces with open structures, churches mixing artifacts and rituals from different traditions, and everything in between. Virtual communities are also formed as a countermovement to “real” churches, granting its adherents a safe haven the physical world cannot guarantee.

This paper will discuss and analyse how the medium encourage churches and their representatives to experiment with new forms and formats apt to its visitors, hence restructuring traditional church structures.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Traktater och social media – Likheter mellan 1800-talet och 2000-talet

Som idéhistoriker brukar jag hävda att historien ofta återupprepar sig. Det gäller också synen på media inom kyrkan och bland dess representanter. Jag hade förmånen att bli inbjuden som deltagare till konferensen Church and Mission in a Multireligious Third Millennium, i Århus, Danmark,  27-29 januari. Där presentarade jag ett paper som jämförde synen på användandet av modern media i 1800-talets väckelserörelse med situationen idag. Titeln var ”Media for communicating the Gospel: Comparing aims and hopes of 19th century and post millennial Christianity”.

Då var det billiga publikationer (traktater) och kolportörer som användes, idag är det nätet och social media. I båda fallen finns förhoppningar att mediet i sig skall bidra till att göra den kristna tron mer relevant för människor. När man argumenterar för såväl traktater som för nätanvändandet är ett argument att man skall presentera Guds ord i ett format som människopr känner igen sig i. I båda fallen finns en tilltro till möjligheten att skapa goda relationer till människor. Ett nytt argument är dock att kyrkan idag kan lära sig något av den kultur som råder på nätet. Nedan är abstraktet inklistrat.

Abstract:

Communicating the word of God has always been essential for the Church. Different media have throughout history affected both ways to communicate, and faith and associated practises. Has the Internet fundamentally changed the way Church can communicate today? Is this a historically new situation? The question is if there are similar forces behind, encouraging use of new media, today as during the 19th century. The British church historian Callum G. Brown has coined the notion “salvation industry” to describe revivalist communication during the 19th century – is this an accurate description of the contemporary situation?

The paper will compare the media situation today with 19th century revivalist movements (with Pietist and Methodist origin). In both cases new media of the day are used with great hope and expectations. A historical perspective on Church and media can give the contemporary discussion new nuances.

Förhoppningen är att den här presentationen, och de andra som presenterades vid konferensen, skall publiceras i en bok, men det får jag återkomma till  när det blir aktuellt.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized