Etikettarkiv: Marknadsföring

Sociala medier och kyrklig tillväxt

Att kyrkan bör använda sig av nätet i allmänhet och så kallad social media i synnerhet är numera så självklart att det knappt behöver nämnas. Samtidigt tenderar det att bygga på ett tämligen förenklat resonemang – som att blotta användandet av digitala medier skulle innebära en stor skillnad för verksamheten, hur man kommunicerar och hur man knyter an till människor.

Förra veckan såg jag ett antal tweets som puffade för samma bloggpost om sambandet mellan kyrklig tillväxt och social media. Tweetsen uppmanade oss att läsa posten för att förstå betydelsen av social media för kyrkan. Det handlar om att kyrkan skall lära sig att använda bloggar, Facebook, YouTube och att tänka på att optimera sin nätnärvaro efter Googles söktjänster. Inget särskilt konstigt med det. Kyrkan bör, enligt min mening, så klart finnas med på nätet och förstå det som sker där – både för att kunna vara förstå sin samtid, och för att göra det bästa av detta fantastiska medium.

Det jag vänder mig emot är formuleringar som: ”with the implementation of these FREE platforms you will begin to generate both traffic and exposure”, och “by utilizing social media to create massive leads you will begin to realize church growth and an increase in your membership. Utilizing all of the free components [blogs, Facebook, TouTube, Google] listed above, you will begin seeing results, generating traffic and sharing your vision throughout the world”. Man avslutar med “Expand your church growth by enlarging your territories within social media”.

Jag ser faktiskt inte den nödvändiga kopplingen mellan webnärvaro och kyrklig tillväxt. Särskilt skeptisk blir jag när samma bloggpost slutar med erbjudandet att få en gratis 3-dagars videokurs kallad ”The Secrets Behind Social Media”.

Annonser

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

20 teser om socal media och dess ”kyrka”

Bloggen Finding Answer listar ”20 Theses On The Social Media Church” att ta i beaktande när man engagerar sig med social media. Jag uppfattar teserna delvis som en kritik mot hypen kring social media och den kult/kyrka som byggts upp runt mediet och dess ”prästerskap”. En hel del är klart vettiga även för kyrkan i en icke överförd betydelse. Några exempel:

5. If you are joining a social media platform because it is the cool thing to do; congratulations! You have officially let the world know that you are a lemming.

9. If you think that “content counts” is profound new statement for a brand-new economy, then you need a smack upside the head. Content has counted ever since man first painted on cave walls.

17. It is foolish to believe that the establishment of a social media account and building a following will save your business. If people were not buying what you were selling before in person, why would they online?

19. There is always going to be the next best thing. Don’t get wrapped up in the hype, instead research and be where your customers are.

Med andra ord, tro inte att social media är det enda svaret; utforska, engagera dig, var intresserad av din målgrupp även utanför mediet, finns med där dina kunder är. Det gäller för såväl den kristna kyrkan som för andra organisationer och verksamheter.

För den kristna kyrkan handlar det bland annat om, anser jag, att inte tro att social media och nätnärvaro förändrar alltför mycket när man under en längre tid haft problem med att nå ut med budskapet. Online-närvaron löser inte automatiskt de problem som finns offline.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Digital media, kyrklighet och affärsmässighet

Det är helt uppenbart att digital media, kyrklighet och affärsmässighet är så mycket större i exemplevis USA. Det är i sig fashinerande samtidigt som jag undrar lite över just kopplingen mellan kyrka och mediet.

 I dagarna har dock 2009 års International Shelby Conference hållits, en konferens som samlar användare av Shelby System. Shelby Systems i sin tur  tillhandahåller ”church management software and faith-based software solutions”. 

Man skriver: International Shelby Conference invites Shelby Systems users from across the country and around the world to come together for a time of learning and fellowship – a time for Building Community. At ISC, community is built through interactive learning sessions, worship experiences, and shared dining.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized