Etikettarkiv: Twitter

Om auktoritet, samtiden, påven och universitetet

Det här inlägget skrev jag för Umeå universitets forskarblogg 1 februari, men jag tar mig friheten att publicera det även här. Vad jag inte visst då var att påven skulle avgå en dryg veckan efteråt, vilket inte hänt sedan 1415. Lite intressant är att när påven annonserade sitt beslut så skrev han på Twitter bland annat att ”We are all sinners”, något som fick mer konspiratorisk lagda att fundera på orsakerna till avgången (och fortsättningen lyder för övrigt ”but His grace transforms us and makes us new”.

Hursomhelst, härmed följer min bloggpost:

Varje år firar den Romersk-katolska kyrkan sin ”World communication day” söndagen före Pingst. I anslutning till minnesdagen för Sankt Frans av Sales (bland annat författares och journalisters skyddshelgon) den 24 januari delger Påven ett budskap inför kommunikationsdagen. I år är temat för dagen ”Social Networks: portals of truth and faith; new spaces for evangelization”. RKK är mycket aktiv på nätet, och när Påven började twittra den 12 december förra året var det för att bidra till dialog på den kristna trons område.  Även många andra kyrkor ser möjligheterna i att använda internet och sociala medier för att kommunicera sitt budskap. Man har sett hur bloggar, Facebook och Twitter (och så vidare) engagerar folk, låter dem komma till tals och bidra med något utifrån deras möjligheter. Engagemang och delaktighet är alltså något kyrkligheten genom digitala medier vill uppmuntra till, och detta i en tid då institutionaliserad religiositet är på tillbakagång i Västvärlden.

Här är inte kyrkorna ensamma utan liknande mekanismer syns inom kommersiell marknadsföring, inom politiken, bland frivilligorganisationer, inom journalistiken, på museer, etcetera. Det handlar bland annat om att bygga relationer till människor och involvera dem. Även den här forskarbloggen kan ses i det sammanhanget.

Samtidigt sägs det att sociala medier bidrar till ökad transparens, att underminera etablerade strukturer och till och med bidrar till revolutioner i stor skala (tänk den Arabiska våren). Själv tycker jag att det här är otroligt intressant – just hur auktoritet och folkligt engagemang tänks gå hand i hand, men det är inte helt oproblematiskt. Kyrkliga strukturer, liksom andra institutionella strukturer, bygger på att det finns en form av ledarskap som av olika anledningar innehar den position de har – kompetens en sådan anledning. RKK är en hierarkisk organisation med Påven i yttersta ledningen för ett värdesystem man inte helt lätt diskuterar bort med gillanden på Facebook eller tweets. Detsamma gäller även på andra håll, tänker jag mig. Den kompetens och position till exempel journalister, museikuratorer, politiker, lärare och forskare har förhandlas inte bort hur lätt som helst – sett utifrån ett institutionellt perspektiv.

Här är sociala medier ett tveeggat svärd. Å ena sidan kan engagemang och deltagande ses som något positivt, men å andra sidan öppnar just detta deltagande upp för att underminera rådande strukturer och man öppnar upp även för kritik, och här tror jag institutioner är, och bör vara, tämligen ambivalenta. Det blir tydligt med Påvens (@pontifex) twitterkonto. Syftet är dialog, samtidigt som ingen direkt dialog förs, istället dyker många kritiska frågor upp om Katolska kyrkans förehavanden. Det är uppenbart att Påven, eller någon annan, inte har, och inte kan ha kontroll över den diskussion som förs på nätet. Och det måste även vi som arbetar som forskare och lärare förhålla oss till, i offentlig debatt och undervisningssalar, på gott och ont.

Det finns inga entydiga svar på hur man skall göra, och det är jag inte ute efter, men detta är en realitet idag. Utifrån ett forskningsperspektiv är det högst relevant att studera den potential internet har i att omförhandla och utmana etablerade maktstrukturer på olika nivåer av samhället, vilket är en komplex fråga – för komplex för klatschiga oneliners eller ens ett blogginlägg.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Arkivering av tweets från Benny Hinns sverigebesök

Det som hände i helgen kring Benny Hinns besök på Livets Ords Europakonferens var otroligt intressant och spännande ur många aspekter. Hinn höll tre möten som tillgängliggjordes via Livets Ords webbsändningar. Debattens vågor har gått höga om den teologi Hinn predikande och även om hans personliga liv och framtoning. Klart det är intressanta frågor i sig, men utifrån mitt forskningsintresse är jag mer intresserad av vad som hände på nätet (bland annat på Twitter) i anslutning till evenemanget, och samspelet mellan nätet och händelserna i Uppsala.

Föregående inlägg här på bloggen skrev jag efter Hinns första möte, och det förklarar en del varför jag intresserar mig för ämnet. Till exempel twittrades det så pass mycket från konferensen så att det hashtaggarna #ek10 och #hinn10 tillhörde de mest frekvent använda i Sverige under helgen. Eftersom det är svårt att få fatt på tweets efter knappt två veckor har jag valt att arkivera dem för att kunna ha tillgång till den senare. Tweets försvinner emellertid inte utan de lagras hos Library of Congress, USA.

I nuläget vet jag inte exakt vad jag kommer att göra av dem (om jag gör något av dem), men om de inte arkiveras nu går tillfället om intet. Jag kan dock säga att jag inte har för avsikt att granska teologin (det finns det de som är betydligt bättre skickade att göra) eller enskilda personer och uppfattningar.

Vad jag är intresserad av är exempelvis hur Hinns möten via nätet distribueras i tid och rum; hur nätet gör det möjligt för personer som inte är fysiskt närvarande att följa och kommentera mötena; hur ett tidigare rätt slutet evenemang (i tid och rum) har potential att via nätet bli en vida spridd angelägenhet, som det dessutom är möjligt att interagera med.

I det här fallet handlade det om en kontroversiell och välkänd evangelist från USA som medverkade på Livets Ord, Uppsala. Själva sammanhanget bidrog säkert till uppmärksamheten, men samtidigt är det viktigt att påpeka att det här är allmängiltigt

2 kommentarer

Under Uncategorized

Relationer på nätet – ryms både framgång och misslyckande?

Det är knappast särskilt kontroversiellt att hävda att man kan bygga relationer på nätet, åtminstone inte så här på en blogg, och särskilt inte bland folk som håller på med olika former av social media. Relationerna kan upplevas minst lika verkliga som gemenskaper i den fysiska världen. Inget snack om den saken. När mediehus, organisationer, företag, politiska partier, kyrkor, och så vidare, nu börjar använda sig av social media för att nå ut med sitt budskap är det just för mediets förmåga att skapa relationer och bygga förtroende man vill åt, och därmed minska avstånd till tänkta kunder och sympatisörer.

Själv har jag varit aktiv på Facebook sedan drygt tre år tillbaka. Twitter har jag hållit på med i ett par år, även om det intensifierats det senaste året. I snart tre år harjag i omgångar också hängt en hel del i Second Life, och så har jag bloggat i ett par år. Det roar mig att posta mina uppdateringar och att kommunicera mina vänners förehavanden – från det triviala till det mer seriösa och informativa. Förutom att jag hämtar allt mer av min omvärldsbevakning från nätet är det socialt och kul, och jag har återknutit relationer med en del gamla vänner och även upptäckt nya via nätet.

När jag till exempel nattvakade med vår nyfödde son var det både kul och uppmuntrande med support via twittervänner, och likaså när jag höll på och laddade inför mitt första maraton var de vänner jag fått via Twitter viktiga (vidareutvecklat här). Att relationer förmedlade via nätet är på riktigt är det intet tutal om, men ändå kommer jag inte ifrån tanken på att de är något annat än de i det fysiska livet – även om det inte går att tala om dem i termer av bättre eller sämre.

Marshal McLuhan hävdade att mediet är budskapet – det vill säga ungefär att medieformatet styr och sätter regler för vad man kan säga och uttrycka i det. Är det också så att formatet styr vilken typ av relation man kan ha via webben? Jag är till exempel övertygad om att det faktum att till exempel bloggar, Facebook och Twitter är offentligt, eller Twitters korta 140-teckensformat, styr de relationer man bygger upp där.

För mig är det viktigt i en relation att den är såväl personlig som privat, och att man delar både glädje och sorg med varandra, inte sällan i ömsesidigt förtroende. Mina vänner känner till en del av nyanserna i min personlighet, mina styrkor men även en del av mina tillkortakommanden och svagheter. Det tror jag inte mina nätvänner vet i samma utsträckning. Men det är ju klart, jag har ju även i ”verkliga livet” vänner i en vidare bekantskapskrets som inte känner mig lika väl. Kanske är det bara jag som inte delar med mig tillräckligt frikostig av mig själv, men det tror jag inte. Eller flyter inte mitt onlineliv fullständigt samman med mitt offlineliv? På Facebook, och kanske än mer på Twitter, handlar det inte så lite om att bygga det egna varumärket (om jag är cynisk). Inte sällan tycks det handla om att ge en bild av sig själv såsom man vill framställa sig på nätet. Det verkar som att i den offentliga bilden av självet ingår endast undantagsvis misslyckanden och livets allmänna tråkigheter.

Jag har sällan eller aldrig sett tweets och statusuppdateringar av typen ”livet känns riktigt kasst just nu”, ”min flickvän funderar på att bryta upp vår relation”, ”jag har gjort bort mig ordentligt på jobbet”, ”jag saknar min döda mor”, ”här sitter jag helt oinbjuden till något midsommarfirande” – sådant som för de flesta (tror jag) tillhör livets realiteter. Bloggar finns ju på liknande teman i och för sig. Men det kanske inte hör hemma på Facebook och Twitter? Jag vill själv sällan skriva liknande saker och jag skriver det än mer sällan, och jag vet sanning att säga inte heller om jag vill läsa det. Men vad betyder det för de relationer man bygger upp via dessa medier? Vilken typ av relationer kan man vänta sig bygga upp via sociala medier? Vad är egentligen en relation medierad via sociala medier?

För egen del tror jag detta är viktiga frågor att tänka igenom för alla som ger sig in i relationsbyggandet på nätet – privatpersoner, företag, politiska partier, och så klart även kyrkan. Å ena sidan bör kyrkan, och andra aktörer, känna till vad som händer i samtiden, och idag är nätet en viktig del av den tid vi lever i (för kyrkans del finns ett mer utvecklat resonemang här). Jag är också övertygad om att den möjlighet till transparens och ömsesidighet som sociala medier tillför en organisation är av godo även för kyrkliga sammanslutningar. Å andra sidan måste kyrkor passa sig för att hamna i någon form av varumärkes- och marknadsföringstänk som allt för ofta skiner igenom i olika sociala medier. För mig är det viktigt att kristen tro och gemenskaper inrymmer ”det svaga likaväl som det starka, det sjuka likaväl som det friska”. Så är det dock inte alltid vi kyrkliga sammanhang, men ambitionen bör vara det. Frågan är i vilken utsträckning sociala medier rymmer livets hela spektra – från framgångar till misslyckanden.

6 kommentarer

Under Uncategorized

WWJS – What Would Jesus Say – på Twitter?

Ett kristet alternativ till Twitter – www.JesusSay.com. Enligt dem själva:

”We are the Christian Twitter alternative for online fellowship! Join us as we grow in the Lord together. […] Talk freely with other believers about topics that interest you! We are the only social network that dares to ask the question…”

En annan variant är Twellowship som garanterar att man når fler kristna twittrare om man ansluter till deras service, och man skriver ”As a Christian you want to follow and interact with other believers on Twitter, correct?”

Ja, vad säger man? Uppbyggligt för de redan invigda, eller sekteristiskt? Personligen har jag svårt för liknande företeelser som underblåser skillnader mellan kristna och övriga. Har tidigare skrivit om liknande här.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Kyrkan som ”mixed reality space”

I Brunnsbokyrkan, Göteborg, har man sedan två söndagar tillbaka börjat att experimentera med att mixa det fysiska kyrkorummet med det virtuella. Detta genom att simultant hålla gudstjänst dels i den fysiska kyrkan, dels via en Bambuser-sänd livestream på webben (återfinns på kyrka.tv). Samtidigt finns det möjlighet att interagera med gudstjänstgemenskapen via Twitter (kyrkatv) där man använder sig av hashtagen #kyrka. Vid första tillfället upprättades dessutom en länk mellan den fysiska kyrkolokalen och en gudstjänstfirande gemenskap i Second Life.

Även om det här projektet fortfarande verkar befinna sig på försöksstadiet och att man ännu söker finna former och teknik så är det ett intressant försök. För vad händer när man mixar den fysiskt baserade gudstjänstgemenskapen med den virtuella gemenskapen i realtid, när gemenskapen alltså delas med de i det fysiska rummet ej närvarande? Det gör bland annat tydligt att kyrkan är vidare än enbart det lokala sammanhanget.

Det här är inte det första försöket (om än kanske det första en kyrka gör på svensk mark) och inte heller det sista, utan fler kommer att komma, det är jag övertygad om. Med förfinad teknik kommer överhuvudtaget gränserna mellan det fysiska och det virtuella att mixas. Det görs redan inom andra områden (exempelvis utbildning och underhållning) och kyrkan kommer, av olika anledningar, att i någon form haka på.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Fadern, Sonen och Den Helige Ande – nu på Twitter

En av Twitters stora fördelar är att det är möjligt att följa och få inblick i olika personers och organisationers görande och tänkande. Via Twitter kan jag nu följa exempelvis Gud, Jesus och Den Helige Ande, och inte bara via ett konto per ”person” utan var och en har ett flertal konton (gå bara in på Twitter, find people, och sök på God, Jesus, Christ, Holy Spirit osv). Problemet är alltså svårigheten att veta vem som är vem. Vem som helst kan starta ett twitterkonto i någons namn. Till exempel har Jesus runt 15 olika konton, en del skapade av hans fans, några andra av mindre välvilligt inställda twittrare. Detsamma gäller även för till exempel påve Benedictus XVI.

Anhängare till Jesus förmedlar i hans namn till exempel stärkande ord från Bibeln, medan en annan Jesus rapporterar till exempel lite skämtsamt från korset på långfredagen att ”looks like I’m gonna be hangin out here for a while”. 

Att autenticitetsproblemet är reellt visas om inte annat av att Twitter numera har en funktion som verifierar att det är den person som utger sig för twittra som verkligen står bakom ett konto.

Som sagt – nätets öppenhet är tveeggad.

1 kommentar

Under Uncategorized

Bibeln på 3906 tweets

Bibeln består av drygt 31.000 verser som nu har omvandlats till knappt 4000 tweets. Under en ungdomskonferens, tidigare omnämnd här på bloggen, som samlade tyska protestanter kring årets pingsthelg hade man som projekt att översätta Bibeln till s.k. tweets, (som kan bestå av upp till 140 tecken). Syftet var att uppmuntra till debatt kring Bibeln och att undersöka hur man kan använda modern teknik för att sprida Guds ord, rapporterar Christian Post.

Lagom till bokmässan i Frankfurt kommer nu de 4000 tweetsen i bokformat.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized