Etikettarkiv: Mixed reality

Kyrkan som ”mixed reality space”

I Brunnsbokyrkan, Göteborg, har man sedan två söndagar tillbaka börjat att experimentera med att mixa det fysiska kyrkorummet med det virtuella. Detta genom att simultant hålla gudstjänst dels i den fysiska kyrkan, dels via en Bambuser-sänd livestream på webben (återfinns på kyrka.tv). Samtidigt finns det möjlighet att interagera med gudstjänstgemenskapen via Twitter (kyrkatv) där man använder sig av hashtagen #kyrka. Vid första tillfället upprättades dessutom en länk mellan den fysiska kyrkolokalen och en gudstjänstfirande gemenskap i Second Life.

Även om det här projektet fortfarande verkar befinna sig på försöksstadiet och att man ännu söker finna former och teknik så är det ett intressant försök. För vad händer när man mixar den fysiskt baserade gudstjänstgemenskapen med den virtuella gemenskapen i realtid, när gemenskapen alltså delas med de i det fysiska rummet ej närvarande? Det gör bland annat tydligt att kyrkan är vidare än enbart det lokala sammanhanget.

Det här är inte det första försöket (om än kanske det första en kyrka gör på svensk mark) och inte heller det sista, utan fler kommer att komma, det är jag övertygad om. Med förfinad teknik kommer överhuvudtaget gränserna mellan det fysiska och det virtuella att mixas. Det görs redan inom andra områden (exempelvis utbildning och underhållning) och kyrkan kommer, av olika anledningar, att i någon form haka på.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Meditation i virtuell labyrint

Jag har varit med om gudstjänster där man går runt till olika stationer där man kan skriva böner, tända ett ljus, meditera med mera. I en del kyrkor har man tagit ett steg vidare och låter deltagarna gå i en på golvet uppritad labyrint (vilket återknyter till tidiga religiösa traditioner) till olika stationer, lyssnandes på en CD-skiva eller motsvarande med exemplvis textläsning eller musik.

Det är givetvis svårt att reproducera denna upplevelse i en dator, men här är ett bra exempel. Finns på www.labyrinth.org.uk – klicka dig vidare till online labyrinth.

Det är också ett gott exempel på de möjligheter den moderna digitala tekniken ger genom att man kan kombinera bild, filmsekvenser, tal och musik – allt en knapptryckning ifrån dig.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized