Etikettarkiv: Publicerat

Bokmanus inskickat

Det hela började på en konferens i Århus, Danmark, i januari för drygt ett år sedan. Då blev jag, tillsammans med medredaktörerna Pauline Hope CheongPeter Fischer-Nielsen, och Charles Ess, involverad i planerna på att ge ut en antologi på temat kyrka och nätet (i vid bemärkelse). Under cirka ett års tid, med kulmen de sista veckorna, har boken som samlar den senaste forskningen på området så sakteligen tagit form. Igår skickades manuset till ”Digital Religion, Social Media and Culture Perspectives, Practices, Futures” in till det New York-baserade förlaget Peter Lang. Äntligen! Boken är tänkt att komma ut under hösten.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Publicerad artikel om kyrka och sociala medier

Jag har för övrigt publicerat en artikel i Religionspedagogisk tidskrifts temanummer om sociala medier och kyrkan. Hela numret återfinns på nätet. Mitt bidrag är artikeln ”Kyrkan på nätet – förbund eller förbannelse”.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Virtuella kyrkor, deltagandekultur och sekularisering

Jag har just fått en artikel, ”Virtual Churches, Participatory Culture, and Secularization” (pdf-format), publicerad i senaste numret av tidskriften Journal of Technology, Theology, and Religion. Artikeln handlar om kyrkor i den virtuella världen Second Life, och hur de förhåller sig till samtida och historiska sammanhang. Frågan är ifall dessa virtuella kyrkor är att se som något unikt eller om det finns samband med det som händer dels idag, dels vad som hänt genom historien.

Abstractet lyder såsom följer:

This article aims at interpreting contemporary changes within the Christian sphere, focusing on churches in three dimensional virtual worlds. In this process, the demand for a higher degree of participation is one key concept to understand what is happening – a transformation which implies a changing and renegotiated understanding of, for example, traditions, institutions and hierarchies.

In this article it is argued that churches in virtual worlds should not be treated as something completely separated from what is happening in the rest of society, and these churches can and should be analyzed along similar interpretive models as religion as a whole. The development in virtual worlds should be seen in the light of contemporary transformations within the religious sphere. One aim of this article is to relate the phenomenon of virtual churches to both a wider contemporary and historical context.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized