Etikettarkiv: Historia

Traktater och social media – Likheter mellan 1800-talet och 2000-talet

Som idéhistoriker brukar jag hävda att historien ofta återupprepar sig. Det gäller också synen på media inom kyrkan och bland dess representanter. Jag hade förmånen att bli inbjuden som deltagare till konferensen Church and Mission in a Multireligious Third Millennium, i Århus, Danmark,  27-29 januari. Där presentarade jag ett paper som jämförde synen på användandet av modern media i 1800-talets väckelserörelse med situationen idag. Titeln var ”Media for communicating the Gospel: Comparing aims and hopes of 19th century and post millennial Christianity”.

Då var det billiga publikationer (traktater) och kolportörer som användes, idag är det nätet och social media. I båda fallen finns förhoppningar att mediet i sig skall bidra till att göra den kristna tron mer relevant för människor. När man argumenterar för såväl traktater som för nätanvändandet är ett argument att man skall presentera Guds ord i ett format som människopr känner igen sig i. I båda fallen finns en tilltro till möjligheten att skapa goda relationer till människor. Ett nytt argument är dock att kyrkan idag kan lära sig något av den kultur som råder på nätet. Nedan är abstraktet inklistrat.

Abstract:

Communicating the word of God has always been essential for the Church. Different media have throughout history affected both ways to communicate, and faith and associated practises. Has the Internet fundamentally changed the way Church can communicate today? Is this a historically new situation? The question is if there are similar forces behind, encouraging use of new media, today as during the 19th century. The British church historian Callum G. Brown has coined the notion “salvation industry” to describe revivalist communication during the 19th century – is this an accurate description of the contemporary situation?

The paper will compare the media situation today with 19th century revivalist movements (with Pietist and Methodist origin). In both cases new media of the day are used with great hope and expectations. A historical perspective on Church and media can give the contemporary discussion new nuances.

Förhoppningen är att den här presentationen, och de andra som presenterades vid konferensen, skall publiceras i en bok, men det får jag återkomma till  när det blir aktuellt.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Visualisering av religionernas spridning

Måste bara visa den här illustrativa visualiseringen av världsreligionernas spridning.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Internet är vägen att nå folket

Den katolska kyrkan på Irland har nyligen lanserat en webbplattform, http://www.catholicbishops.ie/. Där talar sig ärkebiskop Diarmuid Martin sig varm för Internet. Han pekar på de möjligheter den nya informationstekniken ger till kyrkan för att nå ut till människor. Han drar också historiska paralleller. För på samma sätt som kyrkan och kristenheten alltid tagit till sig ny teknik (han nämner bland annat böcker, boktryckarkonsten och konst överhuvudtaget), bör man nu dels utnyttja den enorma potential som finns i nätet, dels nyttja de kommunikationskanaler folk använder sig av och kan relatera till.

Han säger bland annat att: ”Information technology is a true gift of God to our times, mediated though the creative genius of men and women.  Not to use it, to refuse to understand it, is to reject a gift of God.”

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

En kristen motkultur växer fram på nätet

I artikeln ”Gud på nätet: Frälsningen är nära”, publicerad i det senaste numret av Fokus (2008:15), skriver man om sajten GodTube (som är en kristen motsvarighet till YouTube). Den är en av USA:s snabbast växande sajter och har runt tre miljoner unika användare varje månad. GodTube fungerar ungefär som YouTube, det vill säga som ett forum där användarna kan ladda upp, sprida och titta på olika videosnuttar. Där finns föredrag, musik, filmklipp, gulliga barn med mera. På GodTube kan man även exempelvis posta sina böner på en bönevägg, chatta och finna andra kristna resurser på nätet. 

Ett av de mest sedda videoklippen på GodTube (av tekniska skäl hämtat från YouTube).

Det finns många aspekter att betrakta detta fenomen utifrån, men det jag fastnar för är GodTubes (och liknande resursers) roll i skapandet av en kristen motkultur, eller subkultur om man så vill. På sajter som Hollywoodjesus eller Christian Spotlight on Entertainment kommenteras och värderas olika former av populärkultur utifrån ett kristet perspektiv så att man som kristen så att säga inte skall behöva utsätta sig för obehagliga överraskningar.

I artikeln ”The Christian Media Counterculture” skriver Henry Jenkins om hur nätet används av evangelikala kristna för att vidareförmedla sin världsbild och försvara den mot utomstående. En avsikt med resurser som GodTube är att man vill missionera, men frågan är vilka som använder dem – når man nya människor eller är det de redan frälsta?

Kanske tror något att detta är ett nytt fenomen, men det är det givetvis inte. Samma mekanismer fanns redan på 17- och 1800-taletet. Den tidens evangelikala väckelser spred sin tro med de då till buds stående medel – däribland traktater, tidningar och kringresande predikanter. Den skotske kyrkohistorikern Callum G. Brown omnämner detta som en del i en ”salvation industri”, alltså redan under 1800-talet. Och redan då kan man tala om framväxten av en kristen motkultur.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Vad hade Luther gjort av Internet?

Frågan är hur nya medier som Internet påverkar religionen i framtiden. Om det inte hade varit för den då nyuppfunna boktryckarkonsten hade den lutherska reformationen under 1500-talet knappast ägt rum. 

Redan Luther förstod att utnyttja det nya mediets sprängkraft i spridandet av reformationens idéer, och många av 1500-talets trycksaker var av religiöst slag. I text och bild spreds reformationens idéer, ofta anpassat efter publiken, vilket kanske förklarar att den intellektuella kvaliteten inte alltid var utmärkande.

Reformationen innebar att nya former för tro och praxis utvecklades. Hur Internet påverkar religion har vi knappast sett slutet på.  (ursprunligen publicerat 080319)

Lämna en kommentar

Under Uncategorized