Etikettarkiv: Second Life

Virtuella kyrkor, deltagandekultur och sekularisering

Jag har just fått en artikel, ”Virtual Churches, Participatory Culture, and Secularization” (pdf-format), publicerad i senaste numret av tidskriften Journal of Technology, Theology, and Religion. Artikeln handlar om kyrkor i den virtuella världen Second Life, och hur de förhåller sig till samtida och historiska sammanhang. Frågan är ifall dessa virtuella kyrkor är att se som något unikt eller om det finns samband med det som händer dels idag, dels vad som hänt genom historien.

Abstractet lyder såsom följer:

This article aims at interpreting contemporary changes within the Christian sphere, focusing on churches in three dimensional virtual worlds. In this process, the demand for a higher degree of participation is one key concept to understand what is happening – a transformation which implies a changing and renegotiated understanding of, for example, traditions, institutions and hierarchies.

In this article it is argued that churches in virtual worlds should not be treated as something completely separated from what is happening in the rest of society, and these churches can and should be analyzed along similar interpretive models as religion as a whole. The development in virtual worlds should be seen in the light of contemporary transformations within the religious sphere. One aim of this article is to relate the phenomenon of virtual churches to both a wider contemporary and historical context.

Annonser

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Kyrkan som ”mixed reality space”

I Brunnsbokyrkan, Göteborg, har man sedan två söndagar tillbaka börjat att experimentera med att mixa det fysiska kyrkorummet med det virtuella. Detta genom att simultant hålla gudstjänst dels i den fysiska kyrkan, dels via en Bambuser-sänd livestream på webben (återfinns på kyrka.tv). Samtidigt finns det möjlighet att interagera med gudstjänstgemenskapen via Twitter (kyrkatv) där man använder sig av hashtagen #kyrka. Vid första tillfället upprättades dessutom en länk mellan den fysiska kyrkolokalen och en gudstjänstfirande gemenskap i Second Life.

Även om det här projektet fortfarande verkar befinna sig på försöksstadiet och att man ännu söker finna former och teknik så är det ett intressant försök. För vad händer när man mixar den fysiskt baserade gudstjänstgemenskapen med den virtuella gemenskapen i realtid, när gemenskapen alltså delas med de i det fysiska rummet ej närvarande? Det gör bland annat tydligt att kyrkan är vidare än enbart det lokala sammanhanget.

Det här är inte det första försöket (om än kanske det första en kyrka gör på svensk mark) och inte heller det sista, utan fler kommer att komma, det är jag övertygad om. Med förfinad teknik kommer överhuvudtaget gränserna mellan det fysiska och det virtuella att mixas. Det görs redan inom andra områden (exempelvis utbildning och underhållning) och kyrkan kommer, av olika anledningar, att i någon form haka på.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Bokslut – en vecka i SL

Vanligtvis blir mina besök i Second Life tyvärr rätt sporadiska. Men under föregående vecka tillbringade jag en hel del tid där, vilket var både roligt och intressant. Förutom att jag hängde runt i största allmänhet på en del olika ställen och teleporterade mig runt för att spana in läget, så deltog jag i två söndagsgudstjänster i Anglikanska kyrkan, en tisdagsgudstjänst på samma ställe och på ett bönemöte på ett för mig nytt ställe.   

I anslutning till stunden för ”fellowship” på kyrkbacken efter en söndagsgudstjänst blev jag vän med en person (måste ha varit ett misstag från dennes sida eftersom vi inte pratat eller träffats tidigare) som visade sig intresserad av kyrkohistoria och rätt insatt i ”deep church”. Själv hade jag ingen aning om vad ”deep church” var (men dock kan jag en del om historia), och efter vårt samtal är ”deep church” något jag håller på att kolla upp, genom böcker, bloggar och grupper i SL.

Likaså hamnade jag rätt oplanerat på ett bönemöte på en plats uppkommen på ett privat och kreativt initiativ. Det var lite roligt och samtidigt lite obekvämt om jag skall vara ärlig. Jag har inte varit på ett bönemöte på flera år av några olika anledningar, måste jag erkänna. Mitt intryck är dock positivt och jag är fashinerad av hur genuint mötet verkade uppfattas av alla som var där – som att det var på riktigt 🙂 Sedan hamnade jag också i ett roligt samtal med en avatar som handlade om vår verkliga identitet där vi nog aldrig kom fram till vad som ”egentligen” var sant (även om jag tror mig veta).

I söndags deltog jag jag sedan i Anglikanska kyrkans gudstjänst med Arkin Ariantho/Mark Brown som bland annat innehöll en stund av frågor och svar kring SL-kyrkan istället för en traditionell predikan. Det dök upp en hel del relevanta frågor som kyrkan måste förhålla sig till i och med sin SL-närvaro. Till exempel: Hur ser kopplingen ut till kyrkan i den fysiska världen – behövs exemplvis en biskop med Internet som sin domän? Den frågan har en direkt anknytning till att den Anglikanska kyrkan (liksom Svenska kyrkan) traditionellt sett är bunden till en geografiskt avgränsad yta. En annan fråga rörde nattvarden och sakramentsförvaltningen – hur ställer man sig till möjligheten att fira nattvard i SL, eller utföra dop? Och här handlar det bland annat om huruvida prästen måste vara fysiskt närvarande vid akten och hur långt välsignelsen når – når den över geografisk ort och digitala representationer?

Så kort sagt tycker jag att jag under min intensivvecka fått konkreta exempel på vad SL bidrar med. Jag träffar folk som jag inte träffar annars och får möjlighet att ta del av andras liv och världar. Likaså uppstår gudstjänstfirande gemenskaper spontant och på privata initiativ. Jag deltog i ett bönemöte, vilket jag knappast hade gjort i det så kalla de verkliga livet. Och dessutom visade frågor & svar-sessionen att SL onekligen reser många frågor som den ”verkliga” kyrkan måste behandla.

Förresten: Jag kollade också förbi den plats som kallas Helvetet (vilket jag knappast gjort i ”verkligheten”. Det såg ut som en hårdrocksskiva från 80-talet med brinnande saker, uppochnedvända kors, lavaströmmar, pentagram och så vidare. Det lite roliga var att de hyrde ut plats där – ”Hell … for rent”, stod det på skyltarna. Det var rätt roligt.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Gudstjänst utan präst

Häromsistens skulle jag besöka en gudstjänst i Anglikanska kyrkan i Second Life på den vanliga tiden. Man hade visserligen inte skickat ut ett meddelande att man skulle hålla gudstjänst (vilket de annars alltid gör). Nu hamnade jag utanför katedralen bara för att upptäcka att gudstjänsten var inställd.

Jag var dock inte den ende som gjort samma misstag. Då tog en av de mer aktiva i kyrkan beslutet att hålla samma gudstjänst som föregående dag. Sagt och gjort – han hämtade gudstjänstordningen från dagen innan och med hjälp av en annan avatar höll vi gudstjänsten ute på kyrkbacken enligt agendan, men utan präst och utan de fria inslagen såsom predikan.

Så där stod vi – en från ”over there”, en från ”down under”, en annan från Europa och ett par stycken som jag inte visste vilka de var, och så jag – och firade gudstjänst, vilket bland annat visar att kyrkliga hierarkier och konventioner inte spelar så stor roll i SL.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Gudstjänst i SL – ”Det är ju sjukt!”

Det är inte bara en gång jag mött uppfattningen att Second life, denna digitala parallellvärld, är någon konstigt, främmande och till och med sjukt. Kanske har min tid i SL, och mitt arbete på HUMlab, så till den milda grad avtrubbat mig så att jag inte riktigt ser det konstiga i att tillbringa tid där.

Efter att hängt runt en del i SL, kollat in miljöer och pratat med folk, så deltog jag häromkvällen för första gången i en gudstjänst. Det var på många sätt både roligt och fascinerande.

 

Från en annan gudstjänst.

Jag vet inte om det är nyhetens behag, men det var faktiskt en bra upplevelse. Det funkade helt ok. Men å andra sidan måste jag säga att det inte riktigt är som i den så kallade verkligheten. Kanske är det bara grejjen med att delta i en gudstjänst tillsammans med människor från helt andra sammanhang och bakgrunder jag finner rolig och intressant – och att tekniken fungerar?

För samtidigt kommer jag inte ifrån tanken att den traditionella gudstjänsten är svåröverförbar till det digitala mediet. Det är som om något filter skapas. Men på samma gång är min upplevelse att det är förhållandevis lätt att samtala med folk i stort och smått. Jag har haft flera bra samtal med folk i SL.

En preliminär iakttagelse är att många kyrkor i SL betonar det öppna, sökande och förbehållslösa samtalet på ett helt annat sätt än ”verkliga” kyrkor. Och här tror jag att mediet i sig inbjuder till dialog och delandet av erfarenheter. Det är helt enkelt svårt att upprätthålla traditionella hierarkier på nätet. Ytterligare en anledning att nätet är en ny arena, ännu tämligen lösgjord från etablerade konventioner. Detta kommer att bli en utmaning för kyrkor och samfund. Jag ser med intresse fram emot hur/om denna utveckling kommer att få återverkningar i ”real life”.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Profet i någon annans kyrka?

Vems får egentligen agera präst i en virtuell kyrka?

Det var en aha-upplevelse när jag vid något av mina första besök i Second life knallade fram i anglikanska kyrkan, gick upp i predikstolen (den som ligger lite till höger om mitten på bilden) och skrek ”HALLÅ!” 

I en ”vanlig” kyrka skulle jag knappast göra det, men här var det möjligt. Om jag kan gå in och skrika, kan jag, om jag så önskar, själv ta på mig rollen som präst och samla min egen församling i detta virtuella kyrkorum? Och vad innebär detta för etablerade kyrkor och samfund på nätet?

Personligen är jag övertygad om att den digitala informationstekniken kommer att ifrågasätta vedertagna former för religiös tro och praxis. Religiös auktoritet och församlingen geografiska hemmahörighet kommer inte att se likadan ut i framtiden som idag.

Informationstekniken premierar dessutom vissa former av aktiviteter – det känns exemplvis naturligare att använda en virtuell mötesplats till samtal personer emellan, än att sitta där som deltagare i en vanlig gudstjänst sittandes i sin bänkrad med en präst framför.

Så vad framtiden för med sig är svårt att sia om, men att vi kommer att se nya kreativa alternativ på dagens religiösa karta är tämligen säkert. (Ursprunglien publicerat 080407)

Lämna en kommentar

Under Uncategorized