Etikettarkiv: Facebook

Engelsk biskop avstängd pga Facebook-uppdateringar

Att Facebook inte enbart är en privat plats har en engelsk biskop fått erfara den senaste veckan. Biskop Pete Broadbent (finns på Twitter som @pete173) blivit avstängd från sitt ämbete till följd av sina Facebook-uppdateringar där han uttrycker sitt missnöje med det stundande engelska kronprinsbröllopet. Han är själv republikan och tycker följaktligen att det finns viktigare saker att fokusera på. Han skriver på FB bland annat att han ger äktenskapet sju år, att det kommer att kosta en förmögenhet, att det gör honom illamående med mera, vilket indignerat rapporteras i exempelvis Daily Mail (en tidning med kanske inte skall tas som den mest seriösa).

Om man emellertid läser hans uppdateringar i ett sammanhang såsom The Church Mouse förtjänstfullt tydliggör, kommer saken i ett något annat ljus. I korthet kan man säga att han lyckönskar paret till äktenskapet som bör vara deras personliga sak, inte nationens och massmedias, och att det brittiska kungahuset trots allt har ett problematiskt track record när det gäller äktenskap.

Han blev dock avstängd och har får framföra en ursäkt där han bland annat tar upp sitt onyanserade språk, och även hans dåliga omdöme att använda en ”semi-offentlig” yta som Facebook för denna typ av diskussion.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Facebook – grund till äktenskapsproblem eller en möjlighet

För några dagar sedan gick en amerikansk pastor ut med rekommendationen till sina församlingsmedlemmar att de skulle stänga ned sina Facebook-konton. Detta eftersom Facbook-användandet innebar alltför stora frestelser att inleda relationer som kunde leda till otrohet. Han hade sett en dylik tendens i sin församling, och tjugo par hade fått äktenskapsproblem.

Nyheten har givetvis uppmärksammats, bland annat i Dagen. Nu kommer svar bland annat från katolskt håll som pekar på det problematiska att så entydigt förbjuda sociala medier på dessa grunder, och man påpekar att  individer är själv ytterst ansvariga (online likaväl som offline) för vilka relationer man inleder. Genom att förbjuda sociala medier går man dessutom miste om de stora möjligheter dessa också innebär.

Detta kan tas som ännu ett exempel på att man först bör söka roten till problemen där de verkligen finns (i äktenskapen), snarare än i mediet.

Eller som Washington Post uttrycker det apropå medium och kyrka genom historien, via Martin Luther, John Wesley, Billy Graham och Rick Warren: ”The medium wasn’t the message. The Message was the message.”

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Relationer på nätet – ryms både framgång och misslyckande?

Det är knappast särskilt kontroversiellt att hävda att man kan bygga relationer på nätet, åtminstone inte så här på en blogg, och särskilt inte bland folk som håller på med olika former av social media. Relationerna kan upplevas minst lika verkliga som gemenskaper i den fysiska världen. Inget snack om den saken. När mediehus, organisationer, företag, politiska partier, kyrkor, och så vidare, nu börjar använda sig av social media för att nå ut med sitt budskap är det just för mediets förmåga att skapa relationer och bygga förtroende man vill åt, och därmed minska avstånd till tänkta kunder och sympatisörer.

Själv har jag varit aktiv på Facebook sedan drygt tre år tillbaka. Twitter har jag hållit på med i ett par år, även om det intensifierats det senaste året. I snart tre år harjag i omgångar också hängt en hel del i Second Life, och så har jag bloggat i ett par år. Det roar mig att posta mina uppdateringar och att kommunicera mina vänners förehavanden – från det triviala till det mer seriösa och informativa. Förutom att jag hämtar allt mer av min omvärldsbevakning från nätet är det socialt och kul, och jag har återknutit relationer med en del gamla vänner och även upptäckt nya via nätet.

När jag till exempel nattvakade med vår nyfödde son var det både kul och uppmuntrande med support via twittervänner, och likaså när jag höll på och laddade inför mitt första maraton var de vänner jag fått via Twitter viktiga (vidareutvecklat här). Att relationer förmedlade via nätet är på riktigt är det intet tutal om, men ändå kommer jag inte ifrån tanken på att de är något annat än de i det fysiska livet – även om det inte går att tala om dem i termer av bättre eller sämre.

Marshal McLuhan hävdade att mediet är budskapet – det vill säga ungefär att medieformatet styr och sätter regler för vad man kan säga och uttrycka i det. Är det också så att formatet styr vilken typ av relation man kan ha via webben? Jag är till exempel övertygad om att det faktum att till exempel bloggar, Facebook och Twitter är offentligt, eller Twitters korta 140-teckensformat, styr de relationer man bygger upp där.

För mig är det viktigt i en relation att den är såväl personlig som privat, och att man delar både glädje och sorg med varandra, inte sällan i ömsesidigt förtroende. Mina vänner känner till en del av nyanserna i min personlighet, mina styrkor men även en del av mina tillkortakommanden och svagheter. Det tror jag inte mina nätvänner vet i samma utsträckning. Men det är ju klart, jag har ju även i ”verkliga livet” vänner i en vidare bekantskapskrets som inte känner mig lika väl. Kanske är det bara jag som inte delar med mig tillräckligt frikostig av mig själv, men det tror jag inte. Eller flyter inte mitt onlineliv fullständigt samman med mitt offlineliv? På Facebook, och kanske än mer på Twitter, handlar det inte så lite om att bygga det egna varumärket (om jag är cynisk). Inte sällan tycks det handla om att ge en bild av sig själv såsom man vill framställa sig på nätet. Det verkar som att i den offentliga bilden av självet ingår endast undantagsvis misslyckanden och livets allmänna tråkigheter.

Jag har sällan eller aldrig sett tweets och statusuppdateringar av typen ”livet känns riktigt kasst just nu”, ”min flickvän funderar på att bryta upp vår relation”, ”jag har gjort bort mig ordentligt på jobbet”, ”jag saknar min döda mor”, ”här sitter jag helt oinbjuden till något midsommarfirande” – sådant som för de flesta (tror jag) tillhör livets realiteter. Bloggar finns ju på liknande teman i och för sig. Men det kanske inte hör hemma på Facebook och Twitter? Jag vill själv sällan skriva liknande saker och jag skriver det än mer sällan, och jag vet sanning att säga inte heller om jag vill läsa det. Men vad betyder det för de relationer man bygger upp via dessa medier? Vilken typ av relationer kan man vänta sig bygga upp via sociala medier? Vad är egentligen en relation medierad via sociala medier?

För egen del tror jag detta är viktiga frågor att tänka igenom för alla som ger sig in i relationsbyggandet på nätet – privatpersoner, företag, politiska partier, och så klart även kyrkan. Å ena sidan bör kyrkan, och andra aktörer, känna till vad som händer i samtiden, och idag är nätet en viktig del av den tid vi lever i (för kyrkans del finns ett mer utvecklat resonemang här). Jag är också övertygad om att den möjlighet till transparens och ömsesidighet som sociala medier tillför en organisation är av godo även för kyrkliga sammanslutningar. Å andra sidan måste kyrkor passa sig för att hamna i någon form av varumärkes- och marknadsföringstänk som allt för ofta skiner igenom i olika sociala medier. För mig är det viktigt att kristen tro och gemenskaper inrymmer ”det svaga likaväl som det starka, det sjuka likaväl som det friska”. Så är det dock inte alltid vi kyrkliga sammanhang, men ambitionen bör vara det. Frågan är i vilken utsträckning sociala medier rymmer livets hela spektra – från framgångar till misslyckanden.

6 kommentarer

Under Uncategorized

”Church of Facebook”

Den första oktober släpps boken Jesse Rices bok ”Church of Facebook: How the Hyperconnected Are Redefining Community”. Det finns givetvis även en sida på nätet (churchoffacebook.com). Redan nu kan du dock se en trailer på YouTube om varför Facebook är ett så förträffligt verktyg för kyrkan.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Bli fan av Jesus och Bibeln på Facebook

Det är sedan en tid möjligt att bli ett fan av The Bible på Facebook. Därmed får du dagligen ett bibelord i din statusfeed och dessutom bland annat möjlighet att diskutera och kommentrera bibelrelaterade ämnen, eller be om förbön. Intressant är att Bibeln snabbt har fått över en halv miljon fans och är den nionde snabbast växande sidan (alla kategorier) den senaste veckan. Den är därmed den näst största religiösa sajten. Folk i hundratal (ibland tusental) interagerar med bibelorden på olika sätt genom att kommentera eller markera att man gillar statusuppdateringen.

Den största religiösa sajten är för övrigt Jesus Daily med sina dryga 900.000 fans genom vilken fansen dagligen får sig ett Jesusord. Även här kommenterar eller gillar tusentals användare med ”Jesus”.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Facebookgenerationen och kyrkan

Tydligen kallas dagen unga generationen för Generation F (F som i Facebook), enligt managementkonsulten Gary Hamel – den generationen har för övrigt också kallats exempelvis Y (efter X, även y som i why, vill inte växa upp), K (som i kartlagd för att marknaden skall förstå denna nya generations konsumtionsvanor), eller C (som i content – kreativa individer som bidrar till innehåll på exempelvis nätet). Själv tillhör jag ju X:arna, den så kallade ironiska generationen. Hursom…

 

Mark Brown, aktiv innovativ anglikansk präst och nätanvändare, använder sig av Gary Hamels karaktärisering av Generation F för att förstå hur kyrkan på bästa sätt skall kunna vända sig till denna generation, men också för att begripa hur detta kommer att påverka kyrkan. Han skriver om F:arna att ” They don’t connect with the traditional organisational structures with its clear rules around communication and authority but expect something much more participatory and relaxed”.

 

Exempelvis anses alla idéer lika goda oavsett vem som står bakom; titel och position har låg relevans, utan det är snarare vad man gör som är betydelsefullt; auktoritet ges inte uppifrån utan är någon man förtjänar av de runt omkring i sitt nätverk. Detta kommer att påverka kyrkan och dess verksamhet, enligt Brown, men det bör också påverka hur kyrkan förhåller sig till den unga genrationen. Kyrkan måste vara mindre fixerad vid strukturer och formell position och istället understödja de kreativa krafter som finns.

 

Jag är själv inne på samma linje, dvs att utvecklingen på nätet har och kommer att påverka kyrkan, men samtidigt är det emellertid svårt att säga att det som händer just nu är något helt nytt, vilket jag också varit inne på tidigare. Exempelvis diskuterar professor Charles Ess just detta i en artikel och menar att den digitala utvecklingen måste sättas i samband med betydligt längre historiska processer – från tryckpressen och framåt. För den lutherska reformationen var boktrycket oerhört viktig. Det går likaså inte att tänka sig 1800-talsväckelsen utan förbättrade kommunikationsmöjligheter i form av till exempel tåg, telegrafer och billigt boktryck. Samtidigt kan man konstatera att den informationsteknologiska utvecklingen påverkat religiös tro och praxis genom historien. Förändringen har dock skett gradvis och inte i väl definierade steg.

 

 

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Bli vän med Dagen

Tidningen Dagen utforskar aktivt de möjligheter den digitala tekniken ger, och sedan ett par dagar kan du nu lägga till Dagen som vän i Facebook .  Deras Twitter-feed också är koppplad till FB-kontot där de kommunicerar sina nyheter.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Facebook bereder opinionen

För ett par veckor sedan fick jag ett meddelande, via Facebook-gruppen för EFS som jag är med i, vilket gav instruktioner till hur man kunde gå till väga om man ville stödja den pågående mejlkampanjen ”Ja till äktenskapet” (apropå regeringens förslag till könsneutrala äktenskap). Intressant nog resulterade det i den intensivaste diskussionen (på EFS-gruppen) någonsin med i skrivande stund 113 poster från 17 olika skribenter.

En så vital diskussion hade knappast varit möjligt i något av de traditionella medierna med sina betydligt längre handläggningstider. Debatten är omedelbar och böljar fram och tillbaka. Och i den bitvis ganska polemiska debatten undrar jag samtidigt hur många av inläggen som är skrivna i en hast och i affekt. Det är ändå kul att se hur spridda uppfattningar (om än ibland skrämmande) som finns, och även att se nya debattörer kliva in i diskussionen. Tröskeln är uppenbarligen ganska låg för deltagande, även om flera av namnen är bekanta sedan tidigare diskussionstrådar på gruppen. Samtidigt är det intressant att en fråga så att säga bereds i ett organ som ett relativt fåtal av organisationens medlemmar är delaktiga i, utanför de gängse kanalerna. Rimligtvis kommer det få effekter för organisationens arbete framgent, till exempel om frågan kommer att behandlas i styrelser eller vid ett årsmöte eftersom det då redan finns en opinion.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized