Etikettarkiv: Visualisering

Nya sätt att tillgängliggöra Bibeln

Nu blir det möjligt att läsa Bibeln på sin XBox360. Via programvaran Bible Navigator X kan man navigera sig genom Bibeln. Ett argument är att det tilltalar en generation som är vana med spel.

Det är fascinerande att se hur bibelläsningen förändras med den nya tekniken och att man även tar intryck av den utveckling som skett inom de så kallade sociala medierna. Även Bibel Glo är ett likande mjukvarubaserat (och dessutom snyggt!) exempel. Jag undrar hur XBoxversionen står sig mot Glo. I båda fallen verkar det dessutom finnas en miljö för att interagera men andra användare. Därtill finns även till exempel YouVersions kollaborativa miljö online där man kan läsa och diskutera bibeln med andra läsare.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Visualisering av religionernas spridning

Måste bara visa den här illustrativa visualiseringen av världsreligionernas spridning.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Skicka dina bekännelser till rymden

Proost är ett brittiskt företag som producerar och säljer kreativa resurser att använda för olika former av religiöst utövande eller tillbedjan. Uppfiningsförmågan är stor och ambitionen är att använda sig av ett formspråk som nutuidsmänniskan känner igen sig i och kan relatera till.

Eller vad sägs om denna Tintin-inspirerade flash-animerade raket för att skjuta upp sina bekännelser till rymden för att förintas? Symboliken kan knappast vara tydligare.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Att be genom en lavalampa

Att nätet kommer att förändra människors religiösa trosföreställningar, och de sätt man praktiserar sin tro, kommer jag troligtvis att upprepa till leda här. Men det är som om den digitala tekniken och att fältet är tämligen fritt uppmuntrar till nyupptäckter och kreativitet (i de goda fallen). Så också när det gäller religion.

Besökte emergingchurch som är en brittisk kyrklig sajt/portal som samlar resurser som reflektioner, levnadsberättelser, bloggar och forskning om kristendomens roll och möjligheter idag.

Där ges också möjligheten att be via en animerad lavalampa.

Man öppnar upp ett fönster med lavalampan och sedan har man möjlighet att skriva in sina böner i de bubblor som stiger upp mot ytan. Lampan kan också minemeras så att den kan stå på i bakgrunden på datorn så länge du vill.

Skaparna av bönelampan frågar sig: ”But is this *real* prayer? – Why not? What makes a prayer ‘real’? Does prayer have to take place in a church building or using certain ‘special’ words? Christians prayer in wide variety of ways – if you mean it, then it’s the real thing.”

Kreativt! (Ursprungligen publicerat 080409)

Lämna en kommentar

Under Uncategorized