Etikettarkiv: Online vs offline

Varför utmanar kyrkan online traditionell kyrka?

På sistone har jag på flera ställen läst artiklar och blogginlägg om online-kyrkor. Exempelvis CNN och Washington Times har rapporterat om ”fenomenet”. Förutom rena rapporter så finns det en pågående diskussion som rör hur vettigt det är att fira gudstjänst på nätet. En del ser det som e stor fara och att det kommer att utarma kyrkan och den kristna tron. Andra hävdar att det är självklart att man skall använda de medel som står till buds för att sprida det kristna budskapet – nätet är bara ett medium, och på samma sätt som exempelvis Luther använde sig av boktrycket bör man idag använda sig av de möjligheter nätet ger.

En av de största online-kyrkorna är lifechurch.tv. Igår råkade jag ramla in på en gudstjänst hos dem (egentligen som flykt från den artikel jag egentligen skulle skriva på). På vänster sida sändes en (inspelad) predikan som igår handlade om att bli uppfylld av Helige Ande. Till höger fanns ett chat-rum där man kunde interagera med andra besökare och där fanns även någon moderator från församlingen. Under en flik kunde man se var ifrån runt världen besökarna kom. Vi kom från 30 olika länder – vilket i sig är rätt imponerande.

Vid bön fanns möjligheten att trycka på en knapp för att höja handen och indikera att man var med, likaså kunde man med en höjd hand visa ifall man tagit emot Jesus i sitt liv för fösta gången. I slutet av predikan fick jag möjligheten att komma i kontakt med lifechuch.tv och erbjöds ett startpaket på vandringen i Jesu fotspår. Det är också möjligt att vid andra tillfällen delta i nattvard genom att man tillsammans med nätgemenskapen delar instiftelseorden och välsignelsen och själv står man för bröd och dryck.

Kanske gav jag inte lifechurch.tv en tillräcklig chans (jag kommer dock att återkomma), kanske var jag bara för distraherad, men min upplevelse var inte vad jag hade hoppats. Man får givetvis tycka vad man vill om detta, men jag ser ändå inte hur denna form av gudstjänstfirande skall kunna ersätta den fysiska kyrkobyggnaden och den fysiska mötet. Då har jag ändå en hel del erfarenhet av kyrkor i Second Life (som jag dessutom uppskattat) och social media överhuvudtaget, och tror helt och fullt på att man skapar verkliga relationer och möten via nätet.

Men som diskussionen verkar gå ses utvecklingen på nätet som ett hot mot den traditionella kyrkan. Efter upplevelsen på lifechurch.tv är jag fundersam. En växande online-kyrklighet bör om något dock snarast ses som ett underkännande av etablerad kyrklighet, och som ett wake-up call. Vad är det som gör att människor vänder sig till webbaserade kyrkor? Tillgänglighet, speciell undervisning, möjligheten att vara del av en världsvid gemenskap, ja visst, men ändå.

Jag måste kolla vidare efter liknande kyrkor. Kanske var det bara gränssnittet som inte var tilltalande?

2 kommentarer

Under Uncategorized

Gudstjänst online – är det verkligen en kyrka?

I  Episcopal Life Online (6 okt) finns en artikel med rubriken ”Worshiping online: Is it really church?” om onlinekyrklighet och däribland den gudstjänstfirande församlingen i Anglican Cathedral i Second Life. Artikeln ger en bra översikt över den variationsrika verksamhet som bedrivs i katedralen, och även över en del andra internetbaserade resurser.

Det verkar som om ”real world” kyrkan nu på allvar börjar få upp ögonen för vad som händer på nätet och i virtuella världar. Jag märker det själv när jag i olika sammanhang pratar om, och visar på, den potential som finns i det digitala mediet. Nyfikenheten är stor och frågorna är många, vilket artikel också andas.

En intressant aspekt av virtuella kyrkor som artikel lyfter fram är just att i den virtuella kyrkan, anonym bakom sin digitala identitet, kan folk vara mer ärliga och öppna i samtal och i sitt sökande. Just anonymiteten märkar jag dock är en stötesten för många vid en första kontakt med exemplevis Second Life. Frågor som jag får är till exempel: -Hur vet jag att den jag möter är den han/hon utger sig för att vara? -Skall alla nu sitta framför sina datorer utan kontakt med ”verkliga” människor”?, och så vidare. Frågan tycks särskilt aktuell i kyrkliga sammanhang som i stor utsträckning bygger på mellanmänskliga relationer.

Men man kan ju aldrig vara säker på att den person vi möter i ”actual reality” verkligen är den han/hon utger sig att vara. För spelar vi inte alla olika roller i olika sammanhang – verkliga eller digitala?

I Anglican Cathedral ser man det som en av sina uppgifter att skapa en gemenskap människor emellan, och oavsett om det handlar om avatarer eller ”verkliga” människor – för var går egentligen gränsen?

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Så sant som det är sagt

Boktips:

”The medium [Internet] is a two edged sword.” ”Largely because of its highly interactive, decentralized character as a networked rather than a mass medium, the Internet implicitly persuades in both directions, from faith and doubt, doubt to faith – and everything in between. Even as cyberspace equips evangelicals to connect with other believers, it can introduce Christians to pagan ideas, tempting misbehaviour and destructive communities. — In other words, cyberspace is a kind of laboratory for individuals and groups to experiment with self-identities.”

Citerat av: Quentin J. Schultze, ”Following Pilgrims into Cyberspace”, i Understanding Evangelical Media: The Changing Face of Christian Communication (2008).

Läs mer och kommentera »

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Ett nät – en kyrka

På samma sätt som nätet ger förutsättningar för var och en att hitta sin egen individuell trosinriktning skapas samtidigt möjligheten till storskaliga förenande projekt. LifeChurch.tv söker vara en föreningspunkt för olika (amerikanska) kristna kyrkor och använder sig fullt ut av det digitala mediet för att sprida sitt budskap och för att ena olika platser – allt enligt mottot ”One Church. Multiple locations.”

Nyligen lanserade LifeChurch.tv också sidan One Prayer med syfte att förena alla kristna i samfälld bön till Gud. Man skriver att:

On this website, you will be able to unite with other believers from all over the world. Together, we will fast, pray, give, and serve. We will be the Church that God has called us to be. We will stand together like never before.

De är också närvarande i Second Life.

Å ena sidan relativiserar nätet olika former av trosuppfattning, men å andra sidan ser man tecken på ett enande. Men å tredje sidan kan ju detta enande vara ett svar mot just en relativiserande tendens i vår samtid – det är i tider av hot som olika grupperingar kan sluta sig samman.

Här någonstans ligger också dilemmat för den samtida kyrkan. Hur skall man kunna verka för den kristna tron, med exklusiva anspråk, i en värld som blir allt mer pluralistisk, och ändå inte bli till en subkultur utan kontakt med de liv som de flesta människor lever?

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Meditation i virtuell labyrint

Jag har varit med om gudstjänster där man går runt till olika stationer där man kan skriva böner, tända ett ljus, meditera med mera. I en del kyrkor har man tagit ett steg vidare och låter deltagarna gå i en på golvet uppritad labyrint (vilket återknyter till tidiga religiösa traditioner) till olika stationer, lyssnandes på en CD-skiva eller motsvarande med exemplvis textläsning eller musik.

Det är givetvis svårt att reproducera denna upplevelse i en dator, men här är ett bra exempel. Finns på www.labyrinth.org.uk – klicka dig vidare till online labyrinth.

Det är också ett gott exempel på de möjligheter den moderna digitala tekniken ger genom att man kan kombinera bild, filmsekvenser, tal och musik – allt en knapptryckning ifrån dig.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized