Lägereld, gemenskap och virtuella kyrkor

Nedan en text jag skrev till Vårt Budskap 2012:4

I DEN VIRTUELLA VÄRLDEN Second Life finns drygt 100 kristna platser av olika karaktär. Där finns traditionella och icke-traditionella kyrkobyggnader, medi¬tativa landskap, kristna nattklubbar och kaféer, nöjesparker, meditationscentran och möjlighet att uppleva Jesu korsvand¬ring. Vem som helst kan egentligen skapa vilken kyrka som helst – både i termer av byggnationer och samling av troende. På lite mer än två tredjedelar av dessa platser finns en traditionell igenkännbar kyrka med väggar, tak, bänkrader, altare och talarstol. En helt vanlig kyrkobyggnad med andra ord. Och det är ju intressant: att när man har möjlighet att bygga något på vilket sätt som helst så väljer man det traditionella – det vill säga en välbekant struktur. Ett par förklaringar är att man söker gestalta kyrkan i en form man kän¬ner igen, eller att kyrkobyggnaden redan är perfekt eller att fantasin helt enkelt är begränsad. Samtidigt, och det här är det verkligt intressanta, så är den mest framträdande konstruktionen på de kristna platserna, bortsett den traditionella kyrkobyggnad¬naden, en cirkel av sittplatser runt en eld. Sittplatserna kan också vara ring av kuddar kring ett bord med ett ljus eller en Bibel, eller något liknande.
CIRKELN OCH ELDEN symboliserar gemenskap och delande, och det är vad många kristna uppenbarligen söker och försöker gestalta i Second Life. Det är något speciellt att sitta runt en eld och dela varandras berättelser. Cirkelformen uppmuntrar till jämlikhet och ömsesidig¬het – en cirkel av människor i gemenskap. En cirkel som för övrigt också återfinns i kyrkans (halva) altarring som tänks knyta saman den närvarande jordiska försam¬lingen med den himmelska försam¬lingen. Elden knyter an till en ursprunglig gemenskap. Detta kan jämföras med det traditionella kyrkorummet som så att säga förkroppsligar en hierarkisk uppdelning mellan talaren/officianten/representanten och lyssnaren/församlingen. Det var också denna hierarki 1800-talets läsarrörelse vände sig emot och ur vilken EFS har sitt ursprung. Man sökte finna forum utanför den då givna kyrkliga strukturen för att samtala om Bibelordet och att för att dela sitt trosliv. Något lik¬nande kan alltså Second Life användas till.
KYRKOBYGGNADEN är givetvis viktig, men att finna former för delande och ömsesidig gemenskap är minst lika viktigt. Det handlar inte främst om att göra saker tillsammans utan att finnas tillsammans. Det är runt lägerelden, kring fikabordet, långpromenaden, efter TV:n tystnat etcetera som samtal kan komma igång. Gemenskap kommer inte av sig själv, men med stödjande format och strukturer kan den uppmuntras. Kan vi tänka oss en icke-hiearkisk kyrka och hur ser den ut? Hur utformas gudstjänster och andra aktiviteter till att stödja delaktighet och engagemang? Kan själva kyrkorummet omstruktureras med deltagande i fokus. Kan kyrkan och dess gemenskap bli en lägereldsgemenskap?

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s