Är kyrkan redo för sociala medier?

Hur socialt är egentligen sociala medier, och är det något kyrkan (eller kristenheten i stort) bör engagera sig i?

Jag tror helt och fullt på att kyrkan i större utsträckning bör engagera sig i social medier och Internet överhuvudtaget. Det finns olika anledningar till detta. Bland annat för att förstå hur många människor idag kommunicerar, och för att kunna nyttja de kommunikationsmöjligheter de nya medierna ger, både ”internt” till redan övertygade och ”externt” för att nå ut till nya. Jag är knappast ensam om detta, tilltron till sociala medier i relation till kyrkan (eller andra intresseorganisationer och varumärken) har formligen exploderat på sistone.

Nyckelordet är kommunikation. Genom att använda sig av olika former av social media sociala medier ges kyrkan möjlighet att kommunicera till en bredare allmänhet, och förhoppningsvis involvera människor i denna ömsesidiga kommunikation. På så sätt byggs relationer. Som bekant är det genom relationer man också bygger förtroende. Det är här sociala medier kommer in för kyrkan, som jag förstår det – genom en ömsesidig kommunikation (vilket kyrkan ofta brustit i) hoppas man kunna bygga nytt förtroende. Gott så.

I DN Söndag kunde man läsa om det nyvaknade intresset för andlighet i Sverige – för ”nu drar en ny våg av andlighet fram över Sverige”. I artikeln har man intervjuat personer med olika infallsvinklar på andlighet; en ateist, en präst, en yogalärare och en zenbuddistisk mästare. En återkommande förklaring till det återfunna intresset är till exempel att det även idag finns ett stort behov av att diskutera existentiella frågor. Det nämns att välstånd, arbete och konsumtion inte kan ge människan en känsla av sammanhang och mening. Dagens människa behöver platser och tillfällen för att behandla och samtala kring dessa svåra frågor. I artikeln lyfter man fram behovet av att det måste ta tid att möta sig själv, och att bygga relationer till andra och till ”det andliga”.

Här undrar jag över hur sociala medier kommer in i bilden i relation till den nya svenska andligheten. Jag är själv väldigt ambivalent. Sociala medier och överhuvudtaget nya sätt att kommunicera är en omistlig del av vårt samhälle. Det är också en del av en för många upplevd stress eftersom man aldrig behöver lämna jobbet, aldrig släppa kontakten med vare sig vänner eller affärsbekanta, och att man ständigt kan leva i ett intensivt informationsflöde (se ex.vis Conley Dalton). Hur skall kyrkan förhålla sig till detta? Genom att själv vara en del av denna kultur och flyta med strömmen, och ibland kanske leda den i samma riktning?

Sociala medier används också för olika former av marknadsföring, av såväl produkter som idéer och ideologier. Även här undrar jag över hur kyrkan förhåller sig till reklammakarnas och kommersialismens språk.

Samtidigt ser jag stora poänger att kyrkan använder sig av sociala medier i sitt arbete, exempelvis för att riva ned eventuella fördomar genom att visa upp det arbete man bedriver, eller genom att kommunicera på samma arena som många människor redan befinner sig – på Facebook, Twitter, YouTube eller liknande.

Framförallt tror jag att kyrkan kan inspireras av den kultur som råder på nätet, i form av att man uppmuntrar aktivt deltagande, medskapande och överhuvudtaget släpper loss folks engagemang och kreativitet, alltså så som nätet fungerar. Genom att kyrkan (och dess representanter) befinner sig i cyberrymden får den både inspiration och kunskap om hur människor och vår samtid fungerar. Men detta kommer att innebära att kyrkans hierarkiska struktur förändras i grunden, men det är väl det man vill när man bjuder in folk till ömsesidig kommunikation via olika former av sociala medier. Eller?

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s